Za pracę Cytaty

Za pracę Cytaty: Swoją pracę prze­mieniaj w dobro. -kamilka88


swoją-pracę-prze­mieniaj-w dobro
Za pracę Cytaty: Tylko w słowniku


tylko-w-słowniku-powodzenie-poprzedza-pracę
Za pracę Cytaty: Miło jest mieć pracę skończoną. -Anonim


miło-jest-mieć-pracę-skończoną
Za pracę Cytaty: Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę. -Paul Bourget


małżeństwo-to-poemat-miłoś-przełożony-na-pracę
Za pracę Cytaty: Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


droga-do-bogactwa-prowadzi-przez-pracę-i-oszczędność
Za pracę Cytaty: Każdy naród by zginął, gdyby przerwał pracę. -Karol Marks


każdy-naród-by-zginął-gdyby-przerwał-pracę
Za pracę Cytaty: Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał. -Quentin Tarantino


swoją-pracę-traktuję-tak-poważnie-jak-zawał
Za pracę Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Za pracę Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Za pracę Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Za pracę Cytaty: Kapitalizm... Ro­bot­nik wy­konu­je pracę, nadzor­ca tyl­ko wykańcza. -Kapitan


kapitalizm-ro­bot­nik-wy­konu­-pracę-nadzor­ca-tyl­ko-wykańcza
Za pracę Cytaty: Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu. -Marek Aureliusz


każdą-pracę-wykonuj-jakby-miała-ona-być-ostatnią-w-życiu
Za pracę Cytaty: Świat ma na co dzień tyl­ko jed­no za­pot­rze­bowa­nie, pracę. -Jerzy Krzysztoń


Świat- na co dzień-tyl­ko-jed­no-za­pot­rze­bowa­nie-pracę
Za pracę Cytaty: Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski


kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Za pracę Cytaty: Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu. -Marek Aureliusz


każdą-pracę-wy­konuj-jak­by-miała-ona-być-os­tatnią-w życiu
Za pracę Cytaty: Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech. -Anonim


musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
Za pracę Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę -Peter Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
Za pracę Cytaty: Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę. -Peter F. Drucker


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę