Za sobą Przeszłość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Za sobą Przeszłość Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Nie od­wra­caj się, kiedy już pos­ta­nowisz, że zos­ta­wiasz przeszłość za sobą. Po co zaczy­nać wszys­tko od nowa... -Devin
nie-od­wra­caj-ę-kiedy-już-pos­­nowisz-że zos­­wiasz-przeszłość-za sobą-po co zaczy­nać-wszys­tko-od nowa
Za sobą Przeszłość Cytaty: No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec. -Nora Roberts
Za sobą Przeszłość Cytaty: Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą  -xdomix
Za sobą Przeszłość Cytaty: Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski  -xBradyiae
Za sobą Przeszłość Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian
Za sobą Przeszłość Cytaty: Premier przyjął mnie bardzo grzecznie, był wyraźnie zakłopotany, od czego zacząć. Próbował tłumaczyć nieco przeszłość. Zaczął obszernie malować sytuację Polski, która jest zagrożona. W partii panuje walka. Podnosi głowę stalinizm, co niesie za sobą antysemityzm i niebezpieczeństwo ostrego kursu [...] Długo rozwodził się nad wzrastającym antysemityzmem. Wyraziłem zdanie, że antysemityzm jest większy w prasie polskiej [...] -Stefan Wyszyński
Za sobą Przeszłość Cytaty: Także my, pięćdziesięciolatkowie, mamy swoje szczęście nie za sobą, lecz przed sobą! -Joseph Wlttlo
także-my-pięćdziesięciolatkowie-mamy-swoje-szczęście-nie-za-sobą-lecz-przed-sobą
Za sobą Przeszłość Cytaty: Aby sobą być. Prawdzie patrzeć w twarz. Kochać wszystkich ludzi. Pokój z sobą nieść. -Ryszard Riedel
aby-sobą-być-prawdzie-patrzeć-w-twarz-kochać-wszystkich-ludzi-pokój-z-sobą-nieść
Za sobą Przeszłość Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal
Za sobą Przeszłość Cytaty: To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze. -Bruno
Za sobą Przeszłość Cytaty: Miłość przedstawia sobą zawsze coś idealnego, a małżeństwo coś realnego, i nigdy bezkarnie nie można pomieszać ze sobą obu tych składników. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-przedstawia-sobą-zawsze-coś-idealnego-a-łżeństwo-coś-realnego-i-nigdy-bezkarnie-nie-można-pomieszać-ze-sobą-obu-tych-składników
Za sobą Przeszłość Cytaty:
te­raz-to już-przeszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość odkreślamy grubą linią. -Tadeusz Mazowiecki
Za sobą Przeszłość Cytaty: By­cie sobą nie może być zbu­dowa­ne tyl­ko na ak­tach bo­hater­stwa. Jes­tem sobą także w moim grzechu, w mo­jej skończo­ności, w mo­jej winie!  -Józef Stanisław Tischner
by­cie-sobą-nie może-być-zbu­dowa­ne-tyl­ko-na ak­tach-bo­hater­stwa-jes­tem sobą-także-w moim-grzechu-w mo­jej-skończo­noś
Za sobą Przeszłość Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan
his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim
historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza. -mechaa
jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. -Cyprian Kamil Norwid
Za sobą Przeszłość Cytaty: Zakochani bywają zazdrośni o przeszłość drogiej im osoby. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
Za sobą Przeszłość Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński
w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona
przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka 
Za sobą Przeszłość Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński
nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć. -Edward Schillebeeckx
przeszłość-można-medytować-przyszłość-trzeba-tworzyć
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie
przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Za sobą Przeszłość Cytaty: Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy -Beata Pawlikowska
ważne-że-żyjesz-w-zgodzie-ze-sobą-nikogo-nie-udajesz-i-przed-niczym-nie-uciekasz-kiedy-jesteś-świadomie-sobą-i-kochasz-ten-stan-jesteś
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość ciągnie się za na­mi jak czar­ny we­lon żałobny. -Angel Des Penseurs
przeszłość-ągnie ę-za na­mi-jak czar­ny-we­lon-żałobny
Za sobą Przeszłość Cytaty: Od­sta­wi przeszłość Nie da się wykoleić Życia wybojom. -xX Monte Xx
od­sta­wi-przeszłość-nie-da ę-wykoleić-Życia-wybojom
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Za sobą Przeszłość Cytaty: Kiedy za­mieniłeś moją rzeczy­wis­tość w przeszłość...?  -MistrzyniPióra
kiedy-za­mieniłeś-moją-rzeczy­wis­tość-w przeszłość 
Za sobą Przeszłość Cytaty: Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności. -Tacyt
często-chwalimy-odległą-przeszłość-a-nie-doceniamy-współczesnoś
Za sobą Przeszłość Cytaty: W trudnych czasach przeszłość składa się z łańcucha rajów. -Anita
w-trudnych-czasach-przeszłość-składa-ę-z-łańcucha-rajów
Za sobą Przeszłość Cytaty: Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. -Andre Maleaux
przyszłość-jest-prezentem-jaki-robi-nam-przeszłość