Za sobą Cytaty

Za sobą Cytaty: 21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie. -K.S.Dżekson


Za sobą Cytaty: W cho­wane­go gram ze światem, często też sa­ma z sobą. Boję się włas­ne­go cienia, od­bi­cia w lus­trze pełne­go zmęczenia. Uczuć gnijących, w myślach ból trwający... Nie słysząc nadziei, widząc blask tych co cierpieli. Wijących się węży widzę tu sporo. Sępów, które myśli do piekieł za sobą biorą. De­monów zła, łez krwi płynących. Dusz zabłąka­nych w tym świecie bez wiary. -Chemicals


Za sobą Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle


Za sobą Cytaty: Konserwatyzm ma za sobą wieczność. -Arthur Moeller van den Bruck


Za sobą Cytaty: Dni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie  -Xmen


Za sobą Cytaty: Jak roz­kapryszo­ne dziecko Krzyczę i tu­pię, gryzę swe war­gi do krwi Upieram się za swoim nadaremnie Po­tem upa­dam by spocząć Raz jeszcze poczuć Cię blisko Gdy brak mi tchu Bo tlen już nie działa Pustostan Gdy cze­kam aż za­pukasz do drzwi Które zeb­rałeś ze sobą Pustostan Gdy sa­ma ze sobą tkwię Pustostan Nie poz­wa­la mi widzieć nic to mo­je schro­nienie, i ukojenie Nikt nie znajdzie Nikt nie odejdzie Jes­tem tu sama  -natlen


Za sobą Cytaty: Od siebie uciekamy zawsze z sobą. -Aleksander Kumor


Za sobą Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz


Za sobą Cytaty: By­wa, że sobą zdu­miewam siebie. -Kuba Wojewódzki


Za sobą Cytaty: By­liśmy ze sobą umówieni od lat. -Jeremi Przybora


by­liśmy-ze sobą-umówieni-od lat
Za sobą Cytaty: Wszystko, co mam, noszę z sobą. -Bias z Prieny


Za sobą Cytaty: Paraliżował go respekt przed sobą. -Antoni Chodorowski


Za sobą Cytaty: Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. -Stefan Żeromski


Za sobą Cytaty: Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. -Bolesław Paszkowski


Za sobą Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy


panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Za sobą Cytaty: Uroda i cnota zawsze są z sobą w sporze. -Owidiusz


uroda-i-cnota-zawsze-są-z-sobą-w-sporze
Za sobą Cytaty: Co trudów, co kłopotów miłość z sobą ciągnie... -Jean Baptiste Racine


Za sobą Cytaty: Pion z poziomem mają z sobą krzyż. -Stanisław Jerzy Lec