Za ta­kiego Cytaty

Za ta­kiego Cytaty: Jeśli będę cię miał za ta­kiego, ja­ki jes­teś, ta­ki po­zos­ta­niesz. Jeśli za ta­kiego, ja­ki możesz być, ta­ki się staniesz. -Johann Wolfgang Goethe


jeśli-będę-ę-miał-za ­kiego-ja­ki-jes­teś-­ki-po­zos­­niesz-jeśli za ­kiego-ja­ki-możesz-być-­ki ę-staniesz
Za ta­kiego Cytaty: Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki


już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Za ta­kiego Cytaty: Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby. -szajbuss


Za ta­kiego Cytaty: Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha !  -nasia


Za ta­kiego Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu


wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Za ta­kiego Cytaty: Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej


ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba
Za ta­kiego Cytaty: Źródłem wszel­kiego grzechu jest pycha. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Za ta­kiego Cytaty: Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz


myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Za ta­kiego Cytaty: Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia. -Leonardo da Vinci


ruch-jest przyczyną-wszel­kiego-życia
Za ta­kiego Cytaty: Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta. -Maksimus z Turynu


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
Za ta­kiego Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield


Za ta­kiego Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła


wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Za ta­kiego Cytaty: Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru. -Martin Kessel


kto-kocha-ten-strzeże-wiel­kiego-daru
Za ta­kiego Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dar­mo­wy obiad. -Milton Friedman


nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak dar­mo­wy-obiad
Za ta­kiego Cytaty: Jest coś ta­kiego jak ma­lar­ska praw­da rzeczy. -Paul Cézanne


jest-coś-­kiego-jak ­lar­ska-praw­da-rzeczy
Za ta­kiego Cytaty: Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. -Pitagoras


mil­cz-al­bo-po­wiedz-coś-­kiego-co jest lep­szym-od milczenia
Za ta­kiego Cytaty: Cóż to ta­kiego wie­dza? Nic in­ne­go jak za­pisa­ne doświadczenie. -Thomas Carlyle


cóż-to ­kiego-wie­dza-nic-in­ne­go-jak za­pisa­ne-doświadczenie
Za ta­kiego Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott


w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu