Za­bija Cytaty

Za­bija Cytaty: Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. -Morgan Charles Langbridge


kłam­stwo-za­bija-przy­jaźń-praw­da-za­bija-miłość
Za­bija Cytaty:


cza­sem-od­noszĘ-­kie-wrażenie-że ludziom-nie chodzi-o ­mo-za­bija­nie-tyl­ko o chorą-przy­jem­ność-z za­bija­nia-~pa­weł
Za­bija Cytaty: Ludzie są bez­li­tośni i zawzięci. Wy­korzys­tują, biją, gwałcą, mo­les­tują, By do życia jeszcze bar­dziej zniechęcić.. Doświad­czyłam tych rzeczy więc wiem co to znaczy. Ból wy­bija piętno by psychikę naznaczyć. Nie da się jej naprostować. Krzyw­dy całej nie zachować. Zło osiada na dnie serca. Ból i smu­tek - rdza. Wspom­nienie krzywd - udręka. -I'm nothing


Za­bija Cytaty: Am­bicja za­bija myśl. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne


Za­bija Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Za­bija Cytaty: *** Nadziei ziarno wy­bija na pożogach. Ziemia oddycha. -Papużka


nadziei-ziarno-wy­bija-na pożogach-ziemia-oddycha
Za­bija Cytaty: Kłam­stwo za­bija wszyt­ko, na­wet miłość. -zuzus


kłam­stwo-za­bija-wszyt­ko-na­wet-miłość
Za­bija Cytaty: A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka


a-najdzielniej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Za­bija Cytaty: Le­karz leczy cho­robę, a za­bija pacjenta. -Francis Bacon


le­karz-leczy-cho­robę-a za­bija-pacjenta
Za­bija Cytaty: Plu­gawe ziarno wy­bija na pożodze. A ziemia krwawi. -Papużka


plu­gawe-ziarno-wy­bija-na pożodze-a-ziemia-krwawi
Za­bija Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski


nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Za­bija Cytaty: Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. -Umberto Eco


Śmiech-za­bija-strach-a bez-strachu-nie  wiary
Za­bija Cytaty: Nic tak nie za­bija cza­su jak książka. -Cesare Pavese


nic-tak-nie za­bija-cza­su-jak książka
Za­bija Cytaty: Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę. -Barbara Rosiek


prze­moc-wo­bec-ciała-za­bija-też-duszę
Za­bija Cytaty: Po­tem za­bija­li tę miłość, jak tyl­ko się dało. -Janusz Leon Wiśniewski


po­tem-za­bija­li-tę miłość-jak tyl­ko ę-dało
Za­bija Cytaty: Za­bijając miłość niep­rzy­jaciela, za­bija­my go po stokroć. -Bruno


za­bijając-miłość-niep­rzy­jaciela-za­bija­my-go po stokroć
Za­bija Cytaty: Gdy błąd przejściowy za­bija długot­rwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper


gdy-błąd-przejściowy-za­bija-długot­rwały-jest zbawieniem
Za­bija Cytaty: Miłos­tki za­bija prze­syt, a grze­bie zapomnienie. -Jean de La Bruyére


miłos­tki-za­bija-prze­syt-a grze­bie-zapomnienie