Za­dając Py­tanie Cytaty

Za­dając Py­tanie Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96


za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
Za­dając Py­tanie Cytaty: Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie


Za­dając Py­tanie Cytaty: My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. -Jeremi Przybora


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
Za­dając Py­tanie Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Za­dając Py­tanie Cytaty: Czy­tanie, po­wodu­je poznawanie. -Bujak Bogusław


Za­dając Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują. -Zbigniew Waydyk


Za­dając Py­tanie Cytaty: Py­tanie jest po­bożnością myśli. -Martin Heidegger


Za­dając Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują -Zbigniew Waydyk


Za­dając Py­tanie Cytaty: Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... -sprajtka


ból-jak py­tanie-łat­wo-go zadać
Za­dając Py­tanie Cytaty: Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. -Erich Maria Remarque


wszystko-co-można-dostać-za-pieniądze-jest-tanie
Za­dając Py­tanie Cytaty: Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie. -Aleksander Kumor


stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
Za­dając Py­tanie Cytaty: Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. -Mieczysław Michał Szargan


Za­dając Py­tanie Cytaty: Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce. -Arturo Pérez-Reverte


cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
Za­dając Py­tanie Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Za­dając Py­tanie Cytaty: Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin


czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Za­dając Py­tanie Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość 
Za­dając Py­tanie Cytaty: Kiedy nie ma dob­rej od­po­wie­dzi na py­tanie, po­zos­ta­je od­po­wiedź szczera. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Za­dając Py­tanie Cytaty: Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić. -Clemens Von Brentano


tylko-miłość-wie-jak-to-robić-aby-dając-innym-samemu-ę-bogacić