Za­kaz Myślenia Cytaty

Za­kaz Myślenia Cytaty: Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
Za­kaz Myślenia Cytaty: Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała  -PanBarnaba


po­każ-mi siebie-dość-już-tej szaty-po­każ-mi proszę-blask-two­­go-ciała-spraw-by me no­gi-były-jak z waty-spraw-by reszta
Za­kaz Myślenia Cytaty: kaz­dy us­miech jest piek­ny.. ale nie kaz­dy jest Twoj  -cala_ja


kaz­dy-us­miech-jest piek­ny-ale nie kaz­dy-jest twoj 
Za­kaz Myślenia Cytaty: Jes­tem pus­ta Nie czu­je nic Nie widze nic Nie slysze nic Choc Ty tam jes­tes Czu­je kaz­dy Twoj do­tyk Mi­mo ze to sen Widze kaz­de Two­je spojze­nie Mi­mo ze to nie na mnie pat­rzysz Slysze kaz­de Two­je slowo Mi­mo ze to nie do mnie mowisz. Cze­kam na dzien Kiedy przes­ta­ne byc pus­ta Mi­losc przyj­dzie Bol odej­dzie Za­pom­ne Lub be­de trwac w Tobie  -stesknionamilosci


Za­kaz Myślenia Cytaty: Błagam, nie każ mi czekać... -PróbujPatrzećKolorowo


Za­kaz Myślenia Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam


bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Za­kaz Myślenia Cytaty: Są rzeczy, których nie ro­bimy na po­kaz lecz wbrew wszystkim. -Emilia Szumiło


są rzeczy-których-nie ro­bimy-na po­kaz-lecz-wbrew-wszystkim
Za­kaz Myślenia Cytaty: Nig­dy in­nym nie każ ro­bić, co sam możesz i po­winieneś zrobić. -Thomas Jefferson


nig­dy-in­nym-nie każ-ro­bić-co sam-możesz-i po­winieneś-zrobić
Za­kaz Myślenia Cytaty: Nigdy innym nie każ robić, co sam możesz i powinieneś zrobić. -Thomas Jefferson


nigdy-innym-nie-każ-robić-co-sam-możesz-i-powinieneś-zrobić
Za­kaz Myślenia Cytaty: Kiedy odzy­wają się de­mony przeszłości po­każ kto rządzi w piek­le ;)  -Loczek90


kiedy-odzy­wają ę-de­mony-przeszłoś-po­każ-kto-rządzi-w piek­- 
Za­kaz Myślenia Cytaty: Jeśli żyjesz dość długo, spostrzegasz, iż każ zwycięstwo obraca się w klęskę. -Simone de Beauvoir


jeśli-żyjesz-dość-długo-spostrzegasz-iż-każ-zwycięstwo-obraca-ę-w-klęskę
Za­kaz Myślenia Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław


Za­kaz Myślenia Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
Za­kaz Myślenia Cytaty: Żądamy ośmiogodzinnego dnia myślenia! -Stanisław Jerzy Lec


Za­kaz Myślenia Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke


logika-jest-anatomią-myślenia
Za­kaz Myślenia Cytaty: Jed­no­myślność odzwycza­ja od myślenia. -Kazimierz Chyła


jed­no­myślność-odzwycza­ja-od myślenia
Za­kaz Myślenia Cytaty: Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia. -Johann Gottfried Herder


Za­kaz Myślenia Cytaty: Głupota nie zwalnia od myślenia. -Stanisław Jerzy Lec