Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty

Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Na lewą stronę zmysły prześcieradło odwróciły Za­pachem ciał do­tykiem trąciły Otaczające rozkosze znów podnoszę Duszą i ciałem obo­je nas siałem  -taktojax


na lewą-stronę-zmysły-prześcieradło-odwróły-za­pachem-ciał-do­tykiem-trąły-otaczają-rozkosze-znów-podnoszę-duszą-i ciałem-obo­-nas
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Spłoszo­ne od­dechy namiętności za­nurzo­ne w dłoniach do­tykiem podsycane skraw­kiem ust zbudza na­gie marzenia w ak­sa­micie ciał ut­ka­ne prag­nienia miłości 1.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: na­gi kwiat pachnie oczekiwaniem w za­pachu spojrzeń pożąda­nie wschodzi powoli po­całunek niczym wiersz ut­ka­ny z dwóch serc cicho budzi dłoni szept miłość to mo­wa ciał kocham gdy prze­mawiasz do mnie do­tykiem warg... -mac790


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: La­tar­ni blask uchy­loną okiennicą al­kowę ok­ry­wa Zagląda na połys­kujące dłonie oliw­ki zapachem Na­gie ciało do­tykiem płonie od­dechem chłonie W prześcieradło zęby wgryzione cichy krzyk Spo­conych sobą ciał po­ranek wi­ta Następna noc,też będzie znamienita  -taktojax


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Żądza Spoj­rze­nie emocji Dotyk Po­roz­rzu­cane odzienie By­le te­raz i by­le gdzie Otłuma­nieni sobą Za­pachem ciał Ścis­kają swe emocje Przys­pie­szo­ny oddech Jeszcze przedłuża Choć chce już TERAZ Nie Jeszcze chwila Jeszcze dłużej Chcą czuć ten smak Wza­jem­nej słodkości  -taktojax


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Ty spra­wiłeś, że om­dlałam w Twych objęciach Do­tykałeś, pieściłeś naj­czul­sze mo­je miejsca Po ciele jak po ma­pie pal­cem błądziłeś Do roz­koszy swym do­tykiem doprowadziłeś Zaglądałeś głębo­ko w me oczy, swój od­dech na mnie zostawiłeś Za­pachem zmysły podrażniałeś I tak trwało to chwil parę.. Wpuściłam Cię do środ­ka.. tak czule Czy pa­miętasz to w ogóle ? Jak w uniesieniu, w twych objęciach.. Jak mi łzy z po­liczka zcałowałeś ? I przy­tulo­nej spo­koj­nie zasnąć dałeś..?  -NatusiaK


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  -Malusia_035


Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Do­tykiem wiatru, ciepłą pełnią księżyca. Wyklęta myślą. -Papużka


do­tykiem-wiatru-ciepłą-pełą-księżyca-wyklę-myślą
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals


z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: na og­ni­ki w oczach Maj­daj roz­pa­lonym pa­tykiem, niech tra­fią is­kry ... -Cykam


na-og­­ki-w oczach-maj­daj-roz­pa­lonym-pa­tykiem-niech-tra­fią-is­kry
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: gdy­by nie ciał poezja miłość by szczezła  -poeta wyklęty


gdy­by-nie ciał-poezja-miłość-by szczezła 
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł. -Anatol France (François Anatole Thibault)


dob­rym-kry­tykiem-jest ten-kto-opo­wiada-o przy­godach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Wzro­kiem dotyka Jędrnych ciał na brze­gu fal Męska nieśmiałość. -RedRose


wzro­kiem-dotyka-jędrnych-ciał-na brze­gu-fal-męska-nieśmiałość
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół. -Jerzy Pilch


ona- mi­mo-wszys­tko- szła-w górę-on- jak ka­mień- ­ciał-w dół
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Ges­ty, szep­ty ciał to też słowa prawdziwe, gdy miłością brzmią... K.A.Sz. 28.08.2015r. -Cris


ges­ty-szep­ty-ciał-to-też-słowa-prawdziwe-gdy-miłośą-brzmią-kasz-28082015r
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Spełnienie marzenie Ciał splecenie Zapach smak Codzien­nie chcę tak  -taktojax


spełnienie-marzenie-ciał-splecenie-zapach-smak-codzien­nie-chcę-tak 
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)  -Uśmiechnięta Anielica


dotyk-roz­mo­wa-dwóch-ciał-ja-i ty-ty-i ja-pocałunki-od­dech-wszechświata-jednoŚĆ-kwiat-tulipana 
Za­pachem Ciał Do­tykiem Cytaty: Dusze głod­ne serc, Bos­kie rękodzieło ciał -  Grzechem nie grzeszyć. -fyrfle


dusze-głod­ne-serc-bos­kie-rękodzieło-ciał- -grzechem-nie grzeszyć