Za­wiera Prawdę Cytaty

Za­wiera Prawdę Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Za­wiera Prawdę Cytaty: Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę. -Muhammad Ali


rze­ki-sta­wy-­ziora-i po­toki-wszys­tkie-z nich-mają-różne-naz­wy-ale-wszys­tkie-tak-­mo-za­wierają-wodę-tak jak re­ligie
Za­wiera Prawdę Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
Za­wiera Prawdę Cytaty: Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
Za­wiera Prawdę Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Za­wiera Prawdę Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Za­wiera Prawdę Cytaty: Klucz ot­wiera wiosnę. -Kapitan


klucz-ot­wiera-wiosnę
Za­wiera Prawdę Cytaty: No­we w pełni za­wiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Za­wiera Prawdę Cytaty: Zbor­nik za­wiera, fon­tanna przelewa. -William Blake


zbor­nik-za­wiera-fon­tanna-przelewa
Za­wiera Prawdę Cytaty:


po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
Za­wiera Prawdę Cytaty: Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales


wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
Za­wiera Prawdę Cytaty: Cała rzeczy­wis­tość za­wiera się w chwi­li obecnej. -Deepak Chopra


cała-rzeczy­wis­tość-za­wiera ę-w chwi­li-obecnej
Za­wiera Prawdę Cytaty: No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. -Stefan Napierski


no­wość-nie za­wiera ę-nig­dy-w po­myś-ale-w ­go-ujęciu
Za­wiera Prawdę Cytaty: Cała roz­pacz świata za­wiera się w słowie


cała-roz­pacz-świata-za­wiera ę-w słowie-świadomość
Za­wiera Prawdę Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
Za­wiera Prawdę Cytaty: Nauka ot­wiera nam umysły, które po­zamy­kały kiedyś religie. -NietzscheFryderyk


nauka-ot­wiera-nam-umysły-które-po­zamy­kały-kiedyś-religie
Za­wiera Prawdę Cytaty: We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. -Jean-Paul Sartre


we­soła-myśl-jest niczym-wios­na-ot­wiera pąki-na­tury-ludzkiej
Za­wiera Prawdę Cytaty: Każda godzi­na w społeczeństwie ludzi ot­wiera grób i każe płynąć łzom. -Francois Rene de Chateaubriand


każda-godzi­na-w społeczeństwie-ludzi-ot­wiera-grób-i każe-płynąć-łzom