Zaś Prawdziwą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaś Prawdziwą Cytaty: Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France
myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
Zaś Prawdziwą Cytaty: Gdzieś słyszałem:
gdzieś-słyszałem-prawdziwa-ła-to brak-strachu-przed-poświę­niem ę-dla-in­nych-zaś miłość-jest poświę­niem-siebie-dla-dru­giej
Zaś Prawdziwą Cytaty: Mężczyz­na, który de­cydu­je się zas­koczyć swoją żonę, zaz­wyczaj by­wa zas­ka­kiwa­ny sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Zaś Prawdziwą Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła
zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Zaś Prawdziwą Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz
Zaś Prawdziwą Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz
Zaś Prawdziwą Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata
Zaś Prawdziwą Cytaty: `Nie pla­nuj, nie zas­ta­nawiaj się bo życie Cię jeszcze nie raz zas­koczy. Oby tyl­ko po­zytyw­nie :)  -bluecaffe
`nie-pla­nuj-nie zas­­nawiaj ę-bo życie-cię-jeszcze-nie raz-zas­koczy-oby-tyl­ko-po­zytyw­nie- 
Zaś Prawdziwą Cytaty: TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się. -osobliwy
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości. -Stefan Wyszyński kard
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość cierpi w milczeniu. -Oscar Wilde
prawdziwa-miłość-cierpi-w-milczeniu
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon
prawdziwa-wiedza-to-znajomość-przyczyn
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość to ta, która szuka człowieka. -Urszula Zybura
prawdziwa-miłość-to-która-szuka-człowieka
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość czyni człowieka odważnym. -Lao-Tse
prawdziwa-miłość-czyni-człowieka-odważnym
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga. -Antoine De Saint - Exupery
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania. -Paulo Coelho
prawdziwa-miłość-to-akt-całkowitego-oddania
Zaś Prawdziwą Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo
jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna. -Fiodor Dostojewski
prawdziwa-sztuka-jest-zawsze-współczesna
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm. -Walter Chrysler
prawdziwą-tajemnicą-sukcesu-jest-entuzjazm
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość jest płonącą ciszą. -Giuseppe Ungaretti
prawdziwa-miłość-jest-płonącą-ciszą
Zaś Prawdziwą Cytaty: Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych. -Papillondenuit
Zaś Prawdziwą Cytaty: Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha. -Jean De La Fontaine
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. -Ignacy Krasicki
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość pragnie obdarzyć drugiego wolnością. -Eduard Spranger
prawdziwa-miłość-pragnie-obdarzyć-drugiego-wolnośą
Zaś Prawdziwą Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka
nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa wyższość nie dopuszcza żadnej ekscentryczności. -Eugene Delacroix
prawdziwa-wyższość-nie-dopuszcza-żadnej-ekscentrycznoś
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa sensacja obywa się bez prasy. -Tadeusz Borowski
Zaś Prawdziwą Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Zaś Prawdziwą Cytaty: Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca. -Ludwik Hirszfeld
jedyną-prawdziwą-propagandą-jest-tylko-rzetelna-praca
Zaś Prawdziwą Cytaty: W panteonie: Przydała by się kontrola - która prawdziwa aureola. -Cyprian Czernik
w-panteonie-przydała-by-ę-kontrola-która-prawdziwa-aureola