Zaś Prawdziwą Cytaty

Zaś Prawdziwą Cytaty: Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France


myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
Zaś Prawdziwą Cytaty: Gdzieś słyszałem:


gdzieś-słyszałem-prawdziwa-ła-to brak-strachu-przed-poświę­niem ę-dla-in­nych-zaś miłość-jest poświę­niem-siebie-dla-dru­giej
Zaś Prawdziwą Cytaty: Mężczyz­na, który de­cydu­je się zas­koczyć swoją żonę, zaz­wyczaj by­wa zas­ka­kiwa­ny sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Zaś Prawdziwą Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła


zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Zaś Prawdziwą Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz


Zaś Prawdziwą Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz


Zaś Prawdziwą Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata


Zaś Prawdziwą Cytaty: `Nie pla­nuj, nie zas­ta­nawiaj się bo życie Cię jeszcze nie raz zas­koczy. Oby tyl­ko po­zytyw­nie :)  -bluecaffe


`nie-pla­nuj-nie zas­­nawiaj ę-bo życie-cię-jeszcze-nie raz-zas­koczy-oby-tyl­ko-po­zytyw­nie- 
Zaś Prawdziwą Cytaty: TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się. -osobliwy


Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości. -Stefan Wyszyński kard


Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość cierpi w milczeniu. -Oscar Wilde


prawdziwa-miłość-cierpi-w-milczeniu
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon


prawdziwa-wiedza-to-znajomość-przyczyn
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon


Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość to ta, która szuka człowieka. -Urszula Zybura


prawdziwa-miłość-to-która-szuka-człowieka
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk


Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa miłość czyni człowieka odważnym. -Lao-Tse


prawdziwa-miłość-czyni-człowieka-odważnym
Zaś Prawdziwą Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec