Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt dużo, by nauczyć się czegoś nowego -Og Mandino
miej-podejście-właściwe-studentom-nigdy-nie-bądź-zbyt-wielkim-by-zadawać-pytania-nigdy-nie-wiedz-zbyt-żo-by-nauczyć-ę-czegoś-nowego
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty:
człowiek-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-zdrowie-jest-jak-mechanik-zbyt-zajęty-by-zadbać-o-swoje-narzędzia
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego. -Anonim
większość-ludzi-jest-zbyt-tchórzliwa-by-czynić-coś-złego-i-zbyt-słaba-by-czynić-coś-dobrego
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami!  -Edward Stachura
Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Kobietę, która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma o mężczyźnie, zawsze spotyka zawód, bo mężczyzna rzadko jest zły jak szatan, ale dobry jak anioł także nie jest. -Philip Chesterfield
kobietę-która-zbyt-wysokie-albo-zbyt-niskie-pojęcie-o-mężczyźnie-zawsze-spotyka-zawód-bo-mężczyzna-rzadko-jest-zły-jak-szatan-ale-dobry-jak
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nie-trzeba-zadawać-zbyt-daleko-ęgających-pytań-aby-nie-wywołać-zbyt-daleko-ęgających-odpowiedzi
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Przep­raszam, że Cię nie do­ceniałam kiedy miałam okaz­je, nie do­ceniałam, że byłeś blis­ko i że być może byłam ważna dla ciebie ale byłam zbyt głupia by to do­cenić, a te­raz jes­tem zbyt zdes­pe­rowa­na by o ciebie zawalczyć. -werdzi
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Prokrust:
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn  -boundlessness
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom. - odpowiedź na krytykę, że jest dobrym żołnierzem, a kiepskim politykiem; parafraza powiedzenia:
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Rybom woda, ludziom zgoda. -Aleksander Fredro
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Coś ty ludziom uczynił, Mickiewiczu? -Cyprian Kamil Norwid
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Żyjąc odważnie, narażam się ludziom. -Zofia Kucówna
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Ludziom po­magaj i coś od siebie im daj. -Bujak Bogusław
ludziom-po­magaj-i coś-od siebie-im daj
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Naj­mil­sza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Władza imponuje tylko małym ludziom. -Stefan Wyszyński kard
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Bo­gu ser­ce, ludziom uśmiech, so­bie Krzyż. -Jan Vianney
bo­gu-ser­-ludziom-uśmiech-so­bie-krzyż
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Ludzie ludziom zgotowali ten los. -Zofia Nałkowska
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Naj­mil­sze ludziom pochlebstwa. -Bujak Bogusław
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy. -Lew Tołstoj
bóg-zesłał-ludziom-pożywienie-a-diabeł-kucharzy
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: I wielkim ludziom historia nie odmawia miłości. -Anonim
i-wielkim-ludziom-historia-nie-odmawia-miłoś
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Biada ludziom, którzy się miłością nasycą. -Juliusz Słowacki
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień. -Homer
los-dał-ludziom-odwagę-znoszenia-cierpień
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Ludzie ludziom zgotowali ten los. (z
ludzie-ludziom-zgotowali-ten-los-z-medalionów
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. -Henry Boye
najważniejsze-wyprawy-w-życiu-to-wychodzenie-ludziom-naprzeciw
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Co we mnie przeciętne, bardzo się ludziom podoba. -Armand Salacrou
co-we-mnie-przeciętne-bardzo-ę-ludziom-podoba
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Często cier­pienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cier­pienia-dają-ludziom-pouczenie
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia. -Stanisław Jerzy Lec
niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Ludziom dziękuj zaw­sze. Jeśli nie za to, że są, to za to, że byli. -respirer
ludziom-dziękuj-zaw­sze-jeśli nie za to-że są-to za to-że byli
Zabiera Ludziom Zbyt Cytaty: Nawet móżdżek cielęcy wie, jak smakować ludziom. -Stanisław Jerzy Lec
nawet-móżdżek-cielęcy-wie-jak-smakować-ludziom