Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty

Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany. -Willie Nelson


kiedy-zastąpisz-negatywne-myślenie-pozytywnym-zaczniesz-zauważać-pozytywne-skutki-tej-zmiany
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Bo gdy­by ludzie chcieli zauważać wszys­tko, co dzieje się dookoła, nikt by nicze­go nie robił. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


bo gdy­by-ludzie-chcieli-zauważać-wszys­tko-co dzieje ę-dookoła-nikt-by nicze­go-nie robił
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Został na nas nałożony jedynie obowiązek negacji; to, co pozytywne, zostało nam już dane. -Franz Kafka


został-na-nas-nałożony-jedynie-obowiązek-negacji-to-co-pozytywne-zostało-nam-już-dane
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Karykaturalne wyglądają skutki nieprzestrzegania reguły czytelności. -Janusz Detrych


karykaturalne-wyglądają-skutki-nieprzestrzegania-reguły-czytelnoś
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając. -Jan Twardowski


dopiero-żyć-zaczniesz-gdy-umrzesz-kochając
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść. -Charles Louis Montesquieu


zraniona-miłość-może-wywołać-takie-same-skutki-co-nienawiść
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Na ogół w małżeństwie te same przyczyny wywołują skutki bardzo różnorodne. -Alfons Daudet


na-ogół-w-łżeństwie-te-same-przyczyny-wywołują-skutki-bardzo-różnorodne
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Pozytywne nastawienie nie rozwiąże naszych problemów, ale może da się w ten sposób przekonać ludzi, że warto próbować. -Henry Albraight


pozytywne-nastawienie-nie-rozwiąże-naszych-problemów-ale-może-da-ę-w-ten-sposób-przekonać-ludzi-że-warto-próbować
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Pozytywne myślenie to wiara, że możesz przesunąć góry. Natomiast sukces rozpoczyna się w momencie, gdy znajdziesz powód, dla którego masz to zrobić. -Dexter Yage


pozytywne-myślenie-to-wiara-że-możesz-przesunąć-góry-natomiast-sukces-rozpoczyna-ę-w-momencie-gdy-znajdziesz-powód-dla-którego-masz-to
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Jeśli któregoś dnia masz być szczęśliwy, dlaczego nie zaczniesz od dzisiaj?. -Anonim


jeśli-któregoś-dnia-masz-być-szczęśliwy-dlaczego-nie-zaczniesz-od-dzisiaj
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Jeśli zaczniesz coś robić, przekonasz się jak mało jest porządnych i uczciwych ludzi. -Antoni Czechow


jeśli-zaczniesz-coś-robić-przekonasz-ę-jak-ło-jest-porządnych-i-uczciwych-ludzi
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie


czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Rzadko żałujesz, żeś milczał, częściej, że mówiłeś, a żałowałbyś jeszcze bardziej, gdybyś znał skutki swoich słów. -Lew Tołstoj


rzadko-żałujesz-żeś-milczał-częściej-że-mówiłeś-a-żałowałbyś-jeszcze-bardziej-gdybyś-znał-skutki-swoich-słów
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Życie prak­tycznie da­je Ci miłość na ta­lerzu. To za­leży tyl­ko od Ciebie, czy nie zaczniesz...


Życie-prak­tycznie-da­-ci miłość-na ­lerzu-to za­ży-tyl­ko-od ciebie-czy-nie zaczniesz-pluć do mis­ki-z której jesz
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie


czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-poinstruować-ulepszyć-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Żaden mężczyz­na nie będzie Cię sza­nował, dopóki Ty nie zaczniesz się szanować. -Andrea


Żaden-mężczyz­na-nie będzie-cię-sza­nował-dopóki-ty nie zaczniesz ę-szanować
Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz. -Stanisław Jerzy Lec


Zaczniesz Zauważać Pozytywne Skutki Cytaty: Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością  -fyrfle