Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty

Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa. -Peter Hacks


początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan


wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim


gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Małżeństwa kojarzą się w niebie. -Anonim


małżeństwa-kojarzą-ę-w-niebie
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach. -prof. C. Northcote Parkinson


Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: 1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej. -Pudder


1-wszystko-co-zaczyna-ę-dobrze-kończy-ę-ź-2-wszystko-co-zaczyna-ę-ź-kończy-ę-jeszcze-gorzej
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet. -Renata Szuman - Fikus


kłopoty-współczesnego-łżeństwa-wywodzą-ę-z-podwójnego-życia-kobiet
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Nigdy nie czci się tak świętości małżeństwa, jak wracając z objęć grzechu. -Zofia Nałkowska


nigdy-nie-czci-ę-tak-świętoś-łżeństwa-jak-wracając-z-objęć-grzechu
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka. -Selma Lagerlof


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Nierozwiązalność małżeństwa jest pomysłem dobrym, szkoda tylko, że nie daje się zastosować do ludzi. -Aleksander Świętochowski


nierozwiązalność-łżeństwa-jest-pomysłem-dobrym-szkoda-tylko-że-nie-daje-ę-zastosować-do-ludzi
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Nierozerwalność małżeństwa jest pomysłem dobrym, szkoda tylko, że nie daje się zastosować do ludzi. -Aleksander Świętochowski


nierozerwalność-łżeństwa-jest-pomysłem-dobrym-szkoda-tylko-że-nie-daje-ę-zastosować-do-ludzi
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: By­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepców, z których każde cze­go in­ne­go nie widzi. -Irena Conti


by­wają-łżeństwa-zacho­wują ę-jak pa­ra-ślepców-z których-każde-cze­go-in­ne­go-nie widzi
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Bywają małżeństwa zachowujące się jak para ślepców, z których każde czego innego nie widzi. -Irena Conti


bywają-łżeństwa-zachowują-ę-jak-para-ślepców-z-których-każde-czego-innego-nie-widzi
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Miłość zaczyna się od niejedzenia. -Jan Twardowski


Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Życie zaczyna się po czterdziestce. -Walter Boughton Pitkin


Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. -William Congreve


zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki
Zaczyna Się Od Małżeństwa Cytaty: Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa. -Pitigrilli


zdrada-jest-jedynie-konsekwencją-łżeństwa