Zak­ry­wają Szczyt Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami  -bezoddechu
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło. -loquentia
za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt brakoróbstwa: wieża Bubel. -Zbigniew Waydyk
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Miłość to szczyt uwikłania, połączonego z ogłupianiem. -Witold Gombrowicz
miłość-to-szczyt-uwikłania-połączonego-z-ogłupianiem
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura
szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt prawa jest często szczytem zła. -Terencjusz
szczyt-prawa-jest-często-szczytem-zła
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt pra­wa jest często szczy­tem zła. -Terencjusz
szczyt-pra­wa-jest często-szczy­tem-zła
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura
szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse
wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt. -Wolfgang Goes
im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Zak­rztu­siłam się ludzkością. -zielarka1
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt roztargnienia: zgubić się w tłumie i przekazać policji swój rysopis. -Alfons Allais
szczyt-roztargnienia-zgubić-ę-w-tłumie-i-przekazać-policji-swój-rysopis
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. -Leopold Staff
jedyna-godna-rzecz-na-świecie-twórczość-a-szczyt-twórczoś-to-tworzenie-siebie
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: zak­li­nacz serca zmienia mi grawitację ab­ra kadabra  -Deszcz
zak­li­nacz-serca-zmienia-mi grawitację-ab­ra-kadabra 
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Mu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczyt. Po­tem będzie już z górki. -bloodymery
mu­sisz-tyl­ko-wdra­pać ę-na szczyt-po­tem-będzie-już-z górki
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: • 
 - nie-mów-że masz-pod-górkę-bo prze­cież-zmie­rzasz-na szczyt- 
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Jak osiągnąć szczyt Kiedy żad­ne­go kroku Zro­bić nie można  -Taiyono Kudarashi
jak-osiągnąć-szczyt-kiedy-żad­ne­go-kroku-zro­bić-nie można 
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo  -Cykam
czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół!  -Stanisław Lem
na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Ze­ra by­wają bezwzględne  -Urszula Zybura
Zak­ry­wają Szczyt Cytaty: Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju