Zakładamy Z Góry Cytaty

Zakładamy Z Góry Cytaty: Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień. -Anton Czechow


poetyzując-miłość-zakładamy-z-góry-istnienie-u-tych-których-kochamy-zalet-jakich-oni-częstokroć-nie-posiadają-a-to-stanowi-dla-nas-źródło
Zakładamy Z Góry Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Zakładamy Z Góry Cytaty: Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: Je sais, mais quand meme, czyli: Wiem, ale mimo wszystko. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą. Jest absolutnie kluczową sprawą, aby zanalizować ten fenomen [...] -Slavoj Žižek


Zakładamy Z Góry Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
Zakładamy Z Góry Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Zakładamy Z Góry Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski


Zakładamy Z Góry Cytaty: Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych. -Anonim


wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
Zakładamy Z Góry Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Zakładamy Z Góry Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Zakładamy Z Góry Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec


Zakładamy Z Góry Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


Zakładamy Z Góry Cytaty: Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. -Konfucjusz


człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
Zakładamy Z Góry Cytaty: no­simy maski te zwykłe robocze w do­mu zakładamy wy­god­ne maseczki do zna­jomych idąc ma­my in­ne maski na święta są ładne w nie­dzielę dostojne ma­sek ma­my sporo przez la­ta zbieranych od cza­su do czasu też je odkurzamy życie to jest teatr mas­ka to rekwizyt bez nie jak bez ręki por­tfe­la czy buta doszliśmy do tego że baz mas­ki głupio jak tu się ukryć na­gość nam doskwiera ta­ki to jest skutek i brak nam suflera *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Zakładamy Z Góry Cytaty: Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. -Konfucjusz


ludzie-potykają-ę-nie-o-góry-lecz-o-kretowiska
Zakładamy Z Góry Cytaty: Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. -Doug Horton


człowiek-który-przenosi-góry-musiał-zaczynać-od-kamieni
Zakładamy Z Góry Cytaty: Prędzej się z góry stoczysz, niż na nią wejdziesz. -GreeSi


prędzej ę-z góry-stoczysz-ż-na ą-wejdziesz
Zakładamy Z Góry Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse


wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Zakładamy Z Góry Cytaty: Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. -Karol Irzykowski


może-pomyłka-jest-przewidzianym-z-góry-wynikiem-pewnego-mechanizmu