Zaloty Cytaty

Zaloty Cytaty: Zaloty - polowanie na panie. -Jan Sztaudynger


Zaloty Cytaty: Im dalej w czas, tym kosztowniejsze zaloty. -Aleksander Fredro


Zaloty Cytaty: Nauka, prawo, budowanie, zaloty, leki - pilności i dostatku potrzebują -Jan Żabczyc


nauka-prawo-budowanie-zaloty-leki-pilnoś-i-dostatku-potrzebują
Zaloty Cytaty: Mu­zyką świergot Par­kietem gałązki drzew Pta­sie zaloty K.A.Sz.  2015r.05.11. -Cris


mu­zyką-świergot-par­kietem-gałązki-drzew-pta­sie-zaloty-kasz- 2015r0511
Zaloty Cytaty: Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. -William Congreve


zaloty-tak-ę-mają-do-łżeństwa-jak-bardzo-dowcipny-prolog-do-bardzo-nudnej-sztuki