Zapędzają Się Dalej Cytaty

Zapędzają Się Dalej Cytaty: Jim nie pozwalał mi zapomnieć, że ma bujną wyobraźnię, a tacy ludzie zapędzają się dalej od innych, w jakimkolwiek kierunku, jakby tkwili u końca dłuższej liny na niepewnym kotwicowisku życia. Tak właśnie bywa. A często się rozpijają. -Joseph Conrad


Zapędzają Się Dalej Cytaty: Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski


im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill


czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Mogę podsumować wszystko, czego dowiedziałem się o życiu, w paru słowach: ono toczy się dalej. -Robert Frost


mogę-podsumować-wszystko-czego-dowiedziałem-ę-o-życiu-w-paru-słowach-ono-toczy-ę-dalej
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć. -Emil Ludwig


trzeba-wpierw-studiować-historię-śli-pragnie-ę-dalej-ją-tworzyć
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Szept ładnej dziewczyny roznosi się dalej niż ryk lwa. -Anonim


szept-ładnej-dziewczyny-roznosi-ę-dalej-ż-ryk-lwa
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Wyjątkowej odwagi potrzeba, aby nie poddać się przygnębieniu i dalej trwać. -Georges Bataille


wyjątkowej-odwagi-potrzeba-aby-nie-poddać-ę-przygnębieniu-i-dalej-trwać
Zapędzają Się Dalej Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna


cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Gdy życie kop­nie cię w tyłek, od­wróć się, podziękuj i idź dalej. -Zielona15


gdy-życie-kop­nie-ę-w tyłek-od­wróć-ę-podziękuj-i idź-dalej
Zapędzają Się Dalej Cytaty: W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej. -Fray Luis de Leon de Cuenca


w-bogu-otwierają-ę-nowe-morza-dla-tych-co-chcą-płynąć-jeszcze-dalej
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Zakochałam się w Tobie i brnę dalej w błoto. Czy wiesz, co ja robię? Kocham Cię, idioto! -Anonim


zakochałam-ę-w-tobie-i-brnę-dalej-w-błoto-czy-wiesz-co-ja-robię-kocham-cię-idioto
Zapędzają Się Dalej Cytaty: W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl. -Henryk Mann


w-myślach-idzie-ę-znacznie-dalej-ż-można-nadążyć-czynem-a-jednak-czyn-dogania-myśl
Zapędzają Się Dalej Cytaty: żyjesz dalej jed­ni chcą chodzić po wodzie in­ni... chodzą po trupach gdy wilk sy­ty i ow­ca cała do­ko­nu­je się zmiana p rz e m i a n a no­sili się na językach jedząc po troszku wza­jem­nie s i e b i e i żyli długo i szczęśliwie  -wdech


Zapędzają Się Dalej Cytaty: Przed­sta­wienie mu­si trwać. Ta­kie jest pra­wo w tym za­wodzie. Wszys­tko się może wa­lić, ser­ce ci pęka, a ty pud­ru­jesz twarz, uśmie­chasz się i grasz dalej.


przed­sta­wienie-mu­-trwać-ta­kie jest pra­wo-w tym-za­wodzie-wszys­tko ę-może-wa­lić-ser­- pęka-a ty pud­ru­jesz-twarz
Zapędzają Się Dalej Cytaty: Poznaj samego siebie. A co dalej? -Sławomir Mrożek


Zapędzają Się Dalej Cytaty: Często im bliżej tym dalej. -Teresa Nietyksza


Zapędzają Się Dalej Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada


Zapędzają Się Dalej Cytaty: uśmiech na twarzy jest do góry nogami odkąd odszedłeś ______________________________ ba­wię się dalej choć pier­wsze kroczki to ta­kie raczkowanie stanę na nogi  -Myffa90


uśmiech-na twarzy-jest-do góry-nogami-odkąd-odszedłeś-ba­wię ę-dalej-choć-pier­wsze-kroczki-to-­kie-raczkowanie-stanę-na nogi