Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty

Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to ogląda­li, w co wierzyliśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. -Augustyn Św


zapłatą-za-naszą-wiarę-będzie-to-że-będziemy-to-oglądali-w-co-wierzyliśmy
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć. -Wiaczesław Mołotow


sprawa-nasza-jest-słuszna-wróg-będzie-rozgromiony-zwycięstwo-będzie-do-nas-należeć
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie. -Nicholas Sparks


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Myślałam że nasza zna­jomość będzie trwal­sza niż mój la­kier na paznokciach. -Samotna dusza


myśłam-że nasza-zna­jomość-będzie-trwal­sza-ż-mój-­kier-na paznokciach
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Jeżeli Żyd z pomocą swego marksistowskiego credo podbije narody świata, jego panowanie będzie końcem ludzkości, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze. Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy; łamią jej prawa. To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy. -Adolf Hitler


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Ja­ka ro­bota, ta­ka zapłata. -Mikołaj Rej


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Na sta­re la­ta za młode zapłata. -Tadeusz Fangrat


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Jaka robota, taka zapłata. -Mikołaj Rej


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Jaka robota taka zapłata. -Mikołaj Rej


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Zapłata nie może poprzedzać zasługi. -Carlo Goldoni


zapłata-nie-może-poprzedzać-zasługi
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Rachunek: Na stare lata za młode zapłata. -Tadeusz Fangrat


rachunek-na-stare-lata-za-młode-zapłata
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica


Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Nasza dusza jest tak wielką, jak nasza miłość. -Ernst Kuhnel


nasza-dusza-jest-tak-wielką-jak-nasza-miłość
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: W dzisiejszych czasach zapłata za grzechy zależy od tego, jaką umowę podpiszesz z diabłem. -Kara Vichko


w-dzisiejszych-czasach-zapłata-za-grzechy-zależy-od-tego-jaką-umowę-podpiszesz-z-diabłem
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą. -Edmund Spenser


niech-nas-marnoś-świata-swoją-śmiercią-straszą-nasza-miłość-przeżyje-życie-i-śmierć-naszą
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność -Richard Bach


jaka-nasza-pewność-taka-nasza-zdolność
Zapłatą Za naszą Wiarę Będzie Cytaty: Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. -Roger Brat


modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą