Zapewnia Większe Cytaty

Zapewnia Większe Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser


bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Zapewnia Większe Cytaty: ,,Standardowa edukacja zapewnia Ci przeżycie. SAMOKSZTAŁCENIE - fortunę” -Jim Rohn


standardowa-edukacja-zapewnia-ci-przeżycie-samoksztaŁcenie-fortunę
Zapewnia Większe Cytaty: To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
Zapewnia Większe Cytaty: Partyjność to łoże prokrustowe, które prawdzie nie zapewnia dobrego noclegu. -Heinrich Heine


partyjność-to-łoże-prokrustowe-które-prawdzie-nie-zapewnia-dobrego-noclegu
Zapewnia Większe Cytaty: Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby. -Marcel Proust


medycyna-nie-zna-tajemnicy-wyleczenia-ale-zapewnia-sobie-umiejętność-przedłużania-choroby
Zapewnia Większe Cytaty: Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni. -James A. Michener


jeśli-człowiek-potrafi-odnaleźć-samego-siebie-zapewnia-sobie-godną-siedzibę-do-końca-swoich-dni
Zapewnia Większe Cytaty: Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej nakazy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać niczym maską. -Karol Fourier


moralność-prowadzi-do-zguby-tego-kto-usiłuje-skrupulatnie-stosować-jej-nakazy-w-praktyce-a-zapewnia-dobrobyt-temu-kto-ę-ą-umie-posługiwać
Zapewnia Większe Cytaty: Wszystko w człowieku jest paradoksalne. Komuś zapewnia się chleb, aby mógł tworzyć, a on usypia, zwycięski zdobywca niewieścieje, szczodry, zdobywszy bogactwa, staje się sknerą. -Antoine De Sainte - Exupery


wszystko-w-człowieku-jest-paradoksalne-komuś-zapewnia-ę-chleb-aby-mógł-tworzyć-a-on-usypia-zwycięski-zdobywca-niewieścieje-szczodry-zdobywszy
Zapewnia Większe Cytaty: Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości. -Erich Fromm


jeśli-sens-życia-staje-ę-czymś-wątpliwym-a-stosunek-człowieka-do-innych-ludzi-i-do-siebie-samego-nie-zapewnia-mu-bezpieczeństwa-wtedy-sława
Zapewnia Większe Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Zapewnia Większe Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura


im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Zapewnia Większe Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura


Zapewnia Większe Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Zapewnia Większe Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura


im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Zapewnia Większe Cytaty: Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud


im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Zapewnia Większe Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury


Zapewnia Większe Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Zapewnia Większe Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles


naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu