Zapomną Pa­miętaj Cytaty

Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną. -Nemer Barud


najpierw-będą-po-mnie-płakać-potem-wspominać-a-potem-zapomną
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Bliski jest czas, kiedy zapomnisz o wszystkim; bliski jest czas, gdy wszyscy zapomną o tobie. -Marek Aureliusz


bliski-jest-czas-kiedy-zapomnisz-o-wszystkim-bliski-jest-czas-gdy-wszyscy-zapomną-o-tobie
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Dzi­siaj pro­ponuję her­batkę z me­lisy i ru­mian­ku. Pa­miętaj me­lisa us­po­kaja a ru­mianek rozwesela. Po­noć . Usiądźmy nad brze­giem rze­ki, wsłuchaj­my się w jej szum. Otu­leni ko­cykiem wsłucha­my się w tą osob­liwą melodię. Pa­miętaj taką her­batkę pi­je się bez białej tru­ciz­ny, bo wte­dy czy­ni ona cu­da. Będzie cu­dow­nie, obiecuję Ci to. -chrupcia


Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj o końcu. -Chilion


pa­miętaj-o końcu
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos


Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem


pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęścia... -Herbatka


pa­miętaj-że 60 se­kund-smut­ku-za­biera- 1 mi­nutę-szczęścia
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj żebyś dzień święty święcił. Bóg. -fyrfle


pa­miętaj-żebyś-dzień-święty-święł-bóg
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, że przyszedłeś na świat bez części zamiennych. -Janusz Białecki


pa­miętaj-że przyszedłeś-na świat-bez-częś-zamiennych
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska


młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj o zacho­waniu równo­wagi w trud­nych chwilach. -Horacy


pa­miętaj-o zacho­waniu-równo­wagi-w trud­nych-chwilach
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot


od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Ku­pując ko­lej­ny dzień życia pa­miętaj, że rośnie Ci pro­cent od cierpień... -blacksun


ku­pując-ko­lej­ny-dzień-życia-pa­miętaj-że rośnie-ci pro­cent-od cierpień
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość... -jatoja


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj mądrze to­pić smut­ki i tru­dy życia w łagod­nym winie. -Horacy


pa­miętaj-mądrze-to­pić-smut­ki-i tru­dy-życia-w łagod­nym-winie
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. -Halina Poświatowska


pa­miętaj-także-o tym-że kochałam-i że to miłość-ska­zała-mnie-na śmierć
Zapomną Pa­miętaj Cytaty: Gdy znaj­dziesz szansę pa­miętaj, żeby roz­winąć skrzydła i latać. -AnDree


gdy-znaj­dziesz-szansę-pa­miętaj-żeby-roz­winąć-skrzydła-i latać