Zapomnieć To Po­niżej Cytaty

Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej. -Gilbert Keith Chesterton


Łatwo-dostrzec-górną-granicę-dobra-nikogo-jednak-nie-powstrzyma-dolna-granica-zła-bo-jej-w-ogó-nie-droga-schodzi-coraz-żej-i-żej
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Zos­ta­wić Cię, zapomnieć, by być z tymi, których się kocha. Po­dej­mo­wać złe decyzje, żyjąc pełnią życia. Poczuć coś więcej, niż wzrok na ciele. Być przez chwilę nap­rawdę szczęśliwą, by mu­sieć cierpieć... czuć ogień, zły ogień. Żar, który nie po­winien się pojawić. Chciała być w niebie, spadła po­niżej piekła... a jej dusza zwiędła. -Raczeja


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Two­je oczy Jak komety Na fir­ma­men­cie nieba A po­niżej usta Dro­ga mleczna O sma­ku miodu Twarz Two­ja Jak ob­raz w złotej ramie Blond włosów Niżej góry i doliny Dwa szczy­ty rozkoszy A za ni­mi morze Ocean ekstazy Da­lej port Os­tatnich uniesień Między kolumnami Z kości słoniowej  -szpiek


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz


im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. -Hugo Dionizy Steinhaus


kłam­stwo-jest po­żej-praw­dy-fik­cja-ar­tystyczna-powyżej
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon


toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im-bardziej-nasi-przyjaciele-stoją-od-nas-żej-tym-więcej-ich-lubimy
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Im niżej stoją od nas na­si przy­jaciele, tym bar­dziej ich lubimy. -Philip Chesterfield


im żej-stoją-od nas-na­-przy­jaciele-tym-bar­dziej-ich-lubimy
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. -Sarah Bernhardt


nie-można-ę-wznieść-powyżej-swoich-sukcesów-ani-upaść-żej
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit


po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć. -kszyszunia


nie-pozwól-mi o to­bie-zapomnieć
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Adresy się zapisuje, aby je zapomnieć. -Stanisław Tym


Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Nie ma lepszej zemsty niż zapomnieć o obeldze. -Anonim


nie-lepszej-zemsty-ż-zapomnieć-o-obeldze
Zapomnieć To Po­niżej Cytaty: Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich zatrzymać trochę niżej. -Peter Ustinov


politycy-wydostają-ę-na-szczyty-dlatego-że-większość-z-nich-nie-zdolnoś-dla-których-chciano-by-ich-zatrzymać-trochę-żej