Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Anonim
lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza śmierć w boju niż życie niewolnika. -Emiliano Zapata
lepsza-śmierć-w-boju-ż-życie-niewolnika
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon
nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Jeden za zbrodnię zawisł na szubienicy, drugiemu zawieszono zaszczytną odznakę. -Decimus Junius Juvenalis
jeden-za-zbrodnię-zawisł-na-szubienicy-drugiemu-zawieszono-zaszczytną-odznakę
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi. -Ralph Waldo Emerson
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur
Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie 
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Śmierć. Da­je wyt­chnienie i ulgę. Śmierć. Od­biera i rani. Chciałabym mieć pew­ność, że że śmierć to drzwi do do in­ne­go i lep­sze­go świata, a nie tyl­ko dob­ry i uza­sad­niony bra­kiem tętna powód, byś zos­tał zam­knięty w małe, drew­niane pu­dełko i za­ko­pa­ny w ziemi na niepa­miętną wieczność. -MadeleineC
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Nie tyl­ko śmierć wy­biera ludzi. To ludzie często wy­bierają śmierć. -każdyponadkażdym
nie-tyl­ko-śmierć-wy­biera-ludzi-to ludzie-często-wy­bierają-śmierć
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: niestety. -Barbara Rosiek
Śmierć-kli­niczna-to ­ka-śmierć-z której cza­sami ę-pow­ra­ca-po to tyl­ko-by rzec-niestety
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza złamana obietnica niż żadna. -Mark Twain
lepsza-złamana-obietnica-ż-żadna
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Im policja lepsza, tym kryminaliści sprytniejsi. -Anonim
im-policja-lepsza-tym-kryminaliś-sprytniejsi
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Często na­wet głupo­ta od przemądrzałości lepsza. -qches
często-na­wet-głupo­-od przemądrzałoś-lepsza
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Przejściowa ulga lepsza jest od żadnej. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Duchowa doskonałość jest lepsza od fizycznej. -Ezop
duchowa-doskonałość-jest-lepsza-od-fizycznej
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza kłótnia w małżeństwie niźli neutralność. -Anonim
lepsza-kłótnia-w-łżeństwie-źli-neutralność
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Racja mocniejszego zawsze lepszą bywa. -Ignacy Krasicki
racja-mocniejszego-zawsze-lepszą-bywa
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędziła. -Mikołaj Kopernik
gorsza-lepszą-monetę-z-obiegu-wypędziła
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie. -Mikołaj Rej
lepsza-cnota-w-błocie-ż-niecnota-w-złocie
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz
lepsza-praca-niedołężna-jak-próżniactwo-doskonałe
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Od­wa­ga jest dob­ra, lecz wyt­rwałość lepsza. -Theodor Fontane
od­wa­ga-jest dob­ra-lecz-wyt­rwałość-lepsza
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza. -Andre Malraux
bojkot-to-dobra-rzecz-strajk-jeszcze-lepsza
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Lepsza własna łata niż wyżebrana szata. -Anonim
lepsza-własna-łata-ż-wyżebrana-szata
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą. -Misaki-chan
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła. -George Bernard Shaw
Żywa-niedoskonałość-jest-lepsza-ż-martwe-arcydzieła
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski
póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje -Henryk Sienkiewicz
człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Najmniejsza zaś z cnót lepszą jest atoli od pięknych manier. -Stephanie - Felicite De Genlis
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz
człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Jest śmierć i po­dat­ki, ale po­dat­ki są gor­sze, bo śmierć przy­naj­mniej nie tra­fia się człowieko­wi co roku. -Terry Pratchett
jest-śmierć-i po­dat­ki-ale-po­dat­ki-są gor­sze-bo śmierć-przy­naj­mniej-nie tra­fia ę-człowieko­wi-co roku
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: O urodzie Ta dziew­czy­na lepsza Co w płuca na­bie­rze więcej powietrza  -Andrea
o urodzie-ta-dziew­czy­na-lepsza-co-w płuca-na­bie­rze-więcej-powietrza 
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych. -Lew Tołstoj
niedobra-jest-zarozumiałość-bogatych-nie-lepsza-jednak-zawiść-biednych
Zaszczytna śmierć Lepsza Cytaty: Zmysłowe wrażenia są dla wspomnień lepszą pożywką od najlepszych systemów i metod myślenia. -Herman Hesse
zmysłowe-wrażenia-są-dla-wspomnień-lepszą-pożywką-od-najlepszych-systemów-i-metod-myślenia