Zaszczytna śmierć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zaszczytna śmierć Cytaty: Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
Zaszczytna śmierć Cytaty: Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Anonim
lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć Cytaty: Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć Cytaty: Jeden za zbrodnię zawisł na szubienicy, drugiemu zawieszono zaszczytną odznakę. -Decimus Junius Juvenalis
jeden-za-zbrodnię-zawisł-na-szubienicy-drugiemu-zawieszono-zaszczytną-odznakę
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur
Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie 
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć. Da­je wyt­chnienie i ulgę. Śmierć. Od­biera i rani. Chciałabym mieć pew­ność, że że śmierć to drzwi do do in­ne­go i lep­sze­go świata, a nie tyl­ko dob­ry i uza­sad­niony bra­kiem tętna powód, byś zos­tał zam­knięty w małe, drew­niane pu­dełko i za­ko­pa­ny w ziemi na niepa­miętną wieczność. -MadeleineC
Zaszczytna śmierć Cytaty: Nie tyl­ko śmierć wy­biera ludzi. To ludzie często wy­bierają śmierć. -każdyponadkażdym
nie-tyl­ko-śmierć-wy­biera-ludzi-to ludzie-często-wy­bierają-śmierć
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć kli­niczna to ta­ka śmierć, z której cza­sami się pow­ra­ca po to tyl­ko, by rzec: niestety. -Barbara Rosiek
Śmierć-kli­niczna-to ­ka-śmierć-z której cza­sami ę-pow­ra­ca-po to tyl­ko-by rzec-niestety
Zaszczytna śmierć Cytaty: Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą. -Misaki-chan
Zaszczytna śmierć Cytaty: Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski
póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Zaszczytna śmierć Cytaty: Jest śmierć i po­dat­ki, ale po­dat­ki są gor­sze, bo śmierć przy­naj­mniej nie tra­fia się człowieko­wi co roku. -Terry Pratchett
jest-śmierć-i po­dat­ki-ale-po­dat­ki-są gor­sze-bo śmierć-przy­naj­mniej-nie tra­fia ę-człowieko­wi-co roku
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania. -Epikur
Śmierć-nas-nic-nie-obchodzi-bo-zło-i-dobro-jest-tylko-tam-gdzie-można-coś-odczuwać-zmysłami-śmierć-zaś-jest-końcem-zmysłowego-odczuwania
Zaszczytna śmierć Cytaty: Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem. -Joseph Bedier
kochankowie-nie-mogą-żyć-jedno-bez-drugiego-w-rozłączeniu-nie-jest-to-życie-ani-śmierć-ale-życie-i-śmierć-razem
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć nie istnieje. Śmierć nas nie dotyczy. -Anonim
Śmierć-nie-istnieje-Śmierć-nas-nie-dotyczy
Zaszczytna śmierć Cytaty: Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas. -Samos
największe-zło-śmierć-nie-dotyka-nas-ani-trochę-gdyż-póki-jesteśmy-nie-śmierci-a-odkąd-jest-śmierć-nie-nas
Zaszczytna śmierć Cytaty:
każdy-z nas-jest prze­ko­na­ny-że śmierć-jest końcem-te­go-świata-lecz tak-na prawdę-śmierć-jest początkiem-no­we­go-świata
Zaszczytna śmierć Cytaty: Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas. -Epikur
zło-najstraszliwsze-śmierć-nie-dotyka-nas-wcale-bo-póki-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-nie-nas
Zaszczytna śmierć Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe -
Śmierć-nie-istnieje-jak-może-istnieć-śmierć-skoro-wszystko-jest-częśą-boga-dusza-nigdy-nie-umiera-a-cialo-nigdy-nie-jest-naprawdę-żywe
Zaszczytna śmierć Cytaty: Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia. -Tales z Miletu
Zaszczytna śmierć Cytaty: Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da. -Yann Martel
Zaszczytna śmierć Cytaty: Mówi się często, że sta­rość to ut­ra­ta god­ności, zaś śmierć to jej odzys­ka­nie - być może, lecz pod wa­run­kiem, że ktoś przej­dzie obok w mo­men­cie śmier­ci i ułoży ciało w po­zyc­ji god­nej; śmierć bo­wiem ma to do siebie, że lu­bi uderzać w chwi­lach, kiedy się jej naj­mniej oczekuje. -C » Maxime Chattam » Otchłań zła
Zaszczytna śmierć Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile. -Wisława Szymborska
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć cieszy. -fyrfle
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć śmierci!  -Victor Marie Hugo
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć ożywia. -Bruno
Śmierć-ożywia
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć puka jednako. -Horacy
Śmierć-puka-jednako
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć zmienia życie. -AnDree
Śmierć-zmienia-życie
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć albo zwycięstwo! -Tadeusz Kościuszko
Zaszczytna śmierć Cytaty: Socjalizm albo śmierć! -Fidel Castro
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć wchodzi bez pukania. -Ryder
Śmierć-wchodzi-bez-pukania
Zaszczytna śmierć Cytaty: Sen i śmierć to bracia bliźniacy. -Homer
sen-i-śmierć-to-bracia-bliźniacy
Zaszczytna śmierć Cytaty: Śmierć kosę os­trzy na bohaterstwie. -MyArczi
Śmierć-kosę-os­trzy-na bohaterstwie