Zat­ra­camy się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zat­ra­camy się Cytaty: A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się  -matijah
a brak-człowieka-w-człowieku-jest tym-że-zat­ra­camy-ę 
Zat­ra­camy się Cytaty: Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern
zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Zat­ra­camy się Cytaty: Powroty Wra­camy z tułaczki Po wer­te­pach his­to­rii Wra­camy z wyg­na­nia Z gułagu czer­wo­nego Ob­my­wamy z brudów Łap­czy­wych rąk Głod­nych oczu Ta­nich promocji Zakłada­my og­ro­dy Echo dziedzictwa Po cichu wra­camy zgarbieni Do do­mu ojców naszych  -RozaR
Zat­ra­camy się Cytaty: Od­wra­camy wzrok Za każdym razem Niech dzieje się krzywda Niech le­je się krew I łamią się kości, co rusz Od­wra­camy wzrok Nig­dy nie widzimy Niech niszczą nam życie Biorą co chcą Za­bijają rodzinę Od­wra­caj­my wzrok Jak nie­czu­li tchórze Bo tym się staliśmy Od­wra­cając wzrok  -bezoddechu
Zat­ra­camy się Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła
za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Zat­ra­camy się Cytaty: Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat . -maksymilian97
wszys­tko ę-zat­rzy­ło-moj-mózg ę-zat­rzy­ł-mo­ze-to świat ę-skończył-a-przy­naj­mniej-mój-świat
Zat­ra­camy się Cytaty: Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina. -Marcin Kański
hit­­ra-zat­rzy­ła-zima-nic-nie zat­rzy­ło-stalina
Zat­ra­camy się Cytaty: Powolutku Krok po kroku Wra­camy do siebie Na zatracenie. -Immortal_Virgia
powolutku-krok-po kroku-wra­camy-do siebie-na-zatracenie
Zat­ra­camy się Cytaty: Kar­miąc ko­goś nie­szczerą nadzieją często skra­camy je­go życie o następne sekundy. -Chemicals
kar­miąc-ko­goś-nie­szczerą-nadzieją-często-skra­camy-­go-życie-o następne-sekundy
Zat­ra­camy się Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Zat­ra­camy się Cytaty: Miłość... Czy mężczyz­na kocha tak sa­mo jak kobieta? Co z te­go,że pat­rzy­my w tym sa­mym kierun­ku gdy zwra­camy uwagę na in­ne szczegóły?  -wesolutka214
miłość-czy-mężczyz­na-kocha-tak-­mo-jak kobieta-co-z te­goże-pat­rzy­my-w tym-­mym-kierun­ku-gdy-zwra­camy-uwagę-na in­ne
Zat­ra­camy się Cytaty: Po­pełniając na­tomiast sa­mobójstwo, rzu­camy szy­der­czo nasze życie Pa­nu Bo­gu pod no­gi. Sa­mobójstwo to plu­nięcie Stwórcy w twarz. -Milan Kundera
po­pełniając-na­tomiast-­mobójstwo-rzu­camy-szy­der­czo-nasze-życie-pa­nu-bo­gu-pod-no­gi-sa­mobójstwo to plu­ęcie-stwórcy
Zat­ra­camy się Cytaty: Stąpam de­likat­nie marze­niami po chwiej­nym już gruncie nie zat­rzy­muje się roz­chy­lam nostalgię mrużę per­wer­sję pos­trze­gam ustami wy­rażam oczami niepew­ny umysł zamieniam na ko­cie ruchy tak posłuszne skinieniom. Sta­jesz prze­de mną wy­ciągam ręce chwy­tam po­wiet­rze chce troszkę na później zat­rzas­kując je w butelce. -Uciekinierkaa
Zat­ra­camy się Cytaty: Może seks dla­tego jest tak pod­niecający, bo kiedy go up­ra­wiamy zrzu­camy ludzkie mas­ki. To zwierzęcy ry­tuał. Da­leko mu do ludzkiej cy­wili­zac­ji XXI wieku  -daniello
Zat­ra­camy się Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica
Zat­ra­camy się Cytaty: Drzwi zat­rzaśnięte nieprędko się otworzą. -Talmud
drzwi-zat­rzaśęte-nieprędko ę-otworzą
Zat­ra­camy się Cytaty:
Świat-cały-czas-po­suwa ę-na przód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Zat­ra­camy się Cytaty:
Świat-cały-czas-po­suwa ę-nap­rzód-i te­go-nie da ę-zat­rzy­ć-~ pa­weł-rychlica 
Zat­ra­camy się Cytaty: Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość. -Antoni Kępiński
gdy-przyszłość-nas-zat­rważa-co­famy ę-w naszą-przeszłość
Zat­ra­camy się Cytaty: Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. -Catianax
ciem­ność-pow­sta­-w głowie-światłość-zat­ra­ca ę-w sercu
Zat­ra­camy się Cytaty: Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ... -mill
zat­rzy­ł ę-czas-se­kun­dy-ukojenia-zadowolenie-13032015-றiℓℓ
Zat­ra­camy się Cytaty: Kto zat­ra­ca się w cier­pieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras
kto-zat­ra­ca ę-w cier­pieniu-nie może-być-człowiekiem-wolnym
Zat­ra­camy się Cytaty: Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. -Henryk Elzenberg
nic-tak-nie zat­ru­wa-po­wiet­rza-jak rozkładająca ę-przyjaźń
Zat­ra­camy się Cytaty: Chciałabym, by czas się zat­rzy­mał, bym nig­dy Was nie mogła stracić... -kluska56
chciałabym-by czas ę-zat­rzy­ł-bym-nig­dy-was-nie mogła-stracić
Zat­ra­camy się Cytaty: Kto umie się zat­rzy­mać, ten pot­ra­fi nie­szczęściu zapobiec. -Lao Cy
kto-umie ę-zat­rzy­ć-ten-pot­ra­fi-nie­szczęściu-zapobiec
Zat­ra­camy się Cytaty: Naucz się zat­rzy­mywać, bo inaczej nic war­tościowe­go cię nie dogoni. -Doug King
naucz ę-zat­rzy­mywać-bo inaczej-nic-war­tościowe­go-ę-nie dogoni
Zat­ra­camy się Cytaty: Fan­tastyczny dzień Ten czas zat­rzy­mał się w nas Nieodgadniony K.A.Sz.  19.07.2015r. -Cris
fan­tastyczny-dzień-ten-czas-zat­rzy­ł ę-w nas-nieodgadniony-kasz- 19072015r
Zat­ra­camy się Cytaty: Można się w so­bie zat­ra­cić i nig­dy już nie wypłynąć. sze­rokie wody. -LiaMort
można ę-w so­bie-zat­ra­ć-i nig­dy-już-nie wypłynąć-sze­rokie-wody
Zat­ra­camy się Cytaty: Praw­dzi­wie opłaki­wać czyjąś śmierć to zat­roszczyć się o tych, których on pozostawił. -Edmund Burke
praw­dzi­wie-opłaki­wać-czyjąś-śmierć-to zat­roszczyć ę-o tych-których-on pozostawił
Zat­ra­camy się Cytaty: Naj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest to, żeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać. -Terry Pratchett
naj­ważniej­sze-we wspom­nieniach-jest to-żeby-mieć ę-gdzie-zat­rzy­ć-i tam- wspominać
Zat­ra­camy się Cytaty: Jej dusza była mroczna, smut­na i zat­ra­cona. Dlacze­go zaw­sze da­wała się po­nieść idiotycznym po­mysłom? Dlacze­go zacho­wywała się jak suka?  -Margit Sandemo
jej-dusza-była-mroczna-smut­na-i zat­ra­cona-dlacze­go zaw­sze-da­wała ę-po­nieść-idiotycznym-po­mysłom-dlacze­go
Zat­ra­camy się Cytaty: Życie to pląta­nina myśli, w której po­zor­nie zat­rzy­muje się czas, nap­rawdę zmieniając bieg na szybszy... -Devin
Życie-to plą­nina-myśli-w której po­zor­nie-zat­rzy­muje ę-czas-nap­rawdę-zmieniając-bieg-na szybszy
Zat­ra­camy się Cytaty: Często w dzi­siej­szych cza­sach szu­kamy oso­by w sieci za­miast po­dejść i po­roz­ma­wiać w real­nym świecie, szczególnie, że się z tą osobą przep­ra­cowało kil­ka godzin. Później się łudzi­my nadzieją, że mi­mo wszys­tko ją gdzieś spot­ka­my, ale naj­częściej zos­ta­je to w for­mie pier­wotnej. Zos­ta­je dla niej pew­ne miej­sce w umyśle, za­rezer­wo­wane spec­jalnie dla niej. Ko­niec końców, wra­camy do miej­sca w którym i tak jes­teśmy sami. -Naznaczony
Zat­ra­camy się Cytaty: Błędem jest kroczyć po ścieżce zła. Jeszcze większym zat­rzy­mać się na niej na stałe. Z cyk­lu po­wieści
błędem-jest kroczyć-po ścież-zła-jeszcze większym-zat­rzy­ć ę-na niej-na stałe-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Zat­ra­camy się Cytaty: Pańskie tek­sty zat­rzy­mują. Mocz. Proszę się nie mar­twić i tworzyć dalej. Do Nob­la da­leko, ale do uro­loga blisko. -nicola-57
pańskie-tek­sty-zat­rzy­mują-mocz-proszę ę-nie mar­twić-i tworzyć-dalej-do-nob­-da­leko-ale-do uro­loga-blisko