Zat­rzasnął Cytaty

Zat­rzasnął Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Zat­rzasnął Cytaty: Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina. -Marcin Kański


hit­­ra-zat­rzy­ła-zima-nic-nie zat­rzy­ło-stalina
Zat­rzasnął Cytaty: Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat . -maksymilian97


wszys­tko ę-zat­rzy­ło-moj-mózg ę-zat­rzy­ł-mo­ze-to świat ę-skończył-a-przy­naj­mniej-mój-świat
Zat­rzasnął Cytaty: Stąpam de­likat­nie marze­niami po chwiej­nym już gruncie nie zat­rzy­muje się roz­chy­lam nostalgię mrużę per­wer­sję pos­trze­gam ustami wy­rażam oczami niepew­ny umysł zamieniam na ko­cie ruchy tak posłuszne skinieniom. Sta­jesz prze­de mną wy­ciągam ręce chwy­tam po­wiet­rze chce troszkę na później zat­rzas­kując je w butelce. -Uciekinierkaa


Zat­rzasnął Cytaty: W dążeniu do ce­lu nie zat­raćmy Siebie. -Ryder


w dążeniu-do ­lu-nie zat­raćmy-siebie
Zat­rzasnął Cytaty: Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Zat­rzasnął Cytaty: Bi­buła zat­rzy­muje echo pisma. -Ramón Gómez de La Serna


Zat­rzasnął Cytaty: Drzwi zat­rzaśnięte nieprędko się otworzą. -Talmud


drzwi-zat­rzaśęte-nieprędko ę-otworzą
Zat­rzasnął Cytaty: Tyl­ko miłość pot­ra­fi zat­rzy­mać czas. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


Zat­rzasnął Cytaty: A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się  -matijah


a brak-człowieka-w-człowieku-jest tym-że-zat­ra­camy-ę 
Zat­rzasnął Cytaty: Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość. -Antoni Kępiński


gdy-przyszłość-nas-zat­rważa-co­famy ę-w naszą-przeszłość
Zat­rzasnął Cytaty: Idiotą byłem Myśląc, że mogłem chwycić I zat­rzy­mać świt  -Taiyono Kudarashi


idiotą-byłem-myśląc-że mogłem-chwycić-i-zat­rzy­ć-świt 
Zat­rzasnął Cytaty: Wschód słońca muska, de­likat­nością i pięknem. Zat­rwożone twarze. -cytlopka


wschód-słońca-muska-de­likat­nośą-i pięknem-zat­rwożone-twarze
Zat­rzasnął Cytaty: Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. -Catianax


ciem­ność-pow­sta­-w głowie-światłość-zat­ra­ca ę-w sercu
Zat­rzasnął Cytaty: A gdy­by czasem, Na chwilę czas zat­rzy­mać? Szczyp­ta spokoju. -cytlopka


a gdy­by-czasem-na-chwilę-czas-zat­rzy­ć-szczyp­-spokoju
Zat­rzasnął Cytaty: Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !   -Uśmiechnięta Anielica


Zat­rzasnął Cytaty: Kto zat­ra­ca się w cier­pieniu nie może być człowiekiem wolnym. -Pitagoras


kto-zat­ra­ca ę-w cier­pieniu-nie może-być-człowiekiem-wolnym
Zat­rzasnął Cytaty: Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ... -mill


zat­rzy­ł ę-czas-se­kun­dy-ukojenia-zadowolenie-13032015-றiℓℓ