Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty

Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym !  -Jacob


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty:


wiele-za­ży-od po­dejścia- rzekł-sy­zyf-pod-górę-tyl­ko-­-zaw­sze i teraz
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Przy­jaciele zaw­sze po­cieszą, tyl­ko cza­sem jest już za późno. -MyslacaWierszem


przy­jaciele-zaw­sze-po­cieszą-tyl­ko-cza­sem-jest już-za późno
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Zaw­sze jest coś do po­wie­dze­nia, tyl­ko nieraz brak odwagi... -stokrotka123


zaw­sze-jest coś-do po­wie­dze­nia-tyl­ko-nieraz-brak-odwagi
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32


sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści


pier­wsza-myśl-nie zaw­sze-jest naj­lep­sza-os­tatnia zaw­sze-jest ż-przed-śmiercią-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..!  -AnDree


praw­dzi­wy-przy­jaciel-jest z tobą-na zaw­sze-nie tyl­ko-w ok­re­sie-szkolnym 
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich


ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział. -Karl Kraus


his­to­ryk-nie zaw­sze-jest zwróco­nym-w przeszłość-pro­rokiem-ale-dzien­­karz-jest zaw­sze-tym-który-później-wszys­tko-wpierw
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Le­karz zaw­sze jest in­te­ligen­tem. In­te­ligent nie zaw­sze jest lekarzem. -Emilia Szumiło


le­karz-zaw­sze-jest in­te­ligen­tem-in­te­ligent-nie zaw­sze-jest lekarzem
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Tyl­ko le­karz wierzący w Bo­ga zaw­sze ut­rzy­ma cię przy życiu. Jak nie tym, to pozagrobowym. -nicola-57


tyl­ko-­karz-wierzący-w bo­ga-zaw­sze-ut­rzy­-ę-przy-życiu-jak nie tym-to pozagrobowym
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Ty­le wspólnych chwil spędzo­nych z myślą: `przy­jaciółki na zaw­sze` .. Ale to była tyl­ko myśl. -AnDree


ty­-wspólnych-chwil-spędzo­nych-z myślą-`przy­jaciółki-na zaw­sze`-ale-to była-tyl­ko-myśl
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Głupo­ta nie zaw­sze czy­ni złym, złość zaw­sze czy­ni głupim. -Francoise Sagan


głupo­-nie zaw­sze-czy­-złym-złość-zaw­sze-czy­-głupim
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze jest człowiekiem. Człowiek nie zaw­sze jest mężczyzną. -Emilia Szumiło


mężczyz­na-zaw­sze-jest człowiekiem-człowiek-nie zaw­sze-jest mężczyzną
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Małżeństwo zaw­sze jest związkiem dwoj­ga ludzi go­towych przy­siąc, że tyl­ko to dru­gie chrapie. -Terry Pratchett


małżeństwo-zaw­sze-jest związkiem-dwoj­ga-ludzi-go­towych-przy­ąc-że tyl­ko-to dru­gie-chrapie
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88


nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia. -PoznajPrawdę


przy­padek-zaw­sze-piszę-naj­lep­sze-sce­nariu­sze-życia
Zaw­sze Tyl­ko My *  Cytaty: Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki


is­to­-którą-człowiek-naj­mniej-zna-której zaw­sze-do­wie­rza-która-go pra­wie-zaw­sze-zdradza-jest to on sam