Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty

Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Cóż to, czy zawsze przyroda ma naprawiać to, co ludzie niszczą? -Karel Capek


cóż-to-czy-zawsze-przyroda-naprawiać-to-co-ludzie-niszczą
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako. -Władysław Stanisław Reymont


Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome


Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach. -Klapka Jerome Jerome


Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Nie zawsze tylko przyroda i rozum rządzą ludźmi. Również czysty przypadek: okoliczności na pozór bez znaczenia oddziałują na nich z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno na całej naturze człowieka. -Montesquieu


Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej: naprawiać zło złymi czynami. -Lew Tołstoj


ludzie-rządzący-chcą-dokonać-rzeczy-niemożliwej-naprawiać-zło-złymi-czynami
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Przyroda nie znosi kłamstwa. -Thomas Carlyle


Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Urzędnik rzadko rozkoszuje się przyrodą. -Koźma Prutkow


urzędnik-rzadko-rozkoszuje-ę-przyrodą
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób. -Hipokrates


przyroda-jest-lekarzem-dla-wszelkich-chorób
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Smutne to zaprawdę, ale przyroda oskarża człowieka. -Selma Lagerlof


smutne-to-zaprawdę-ale-przyroda-oskarża-człowieka
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność. -Agata Christie


zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu. -Emanuel Kant


gdyby-przyroda-przeznaczyła-człowieka-do-szczęścia-nie-dałaby-mu-rozumu
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Zadowolić się tym, co Przyroda ci dała - to głupota, a także bezczelność! -Agata Christie


zadowolić-ę-tym-co-przyroda-dała-to-głupota-a-także-bezczelność
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Człowiek zapanowuje nad przyrodą, stwarzając sobie sztuczne środowisko. -Stanisław Brzozowski


człowiek-zapanowuje-nad-przyrodą-stwarzając-sobie-sztuczne-środowisko
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: List do Bracha Nie zauważysz brachu Kiedy po gan­dzi machu Upo­jony przyrodą I og­nistą wodą Tra­fisz na raut do piachu  -awatar


list-do bracha-nie-zauważysz-brachu-kiedy-po gan­dzi-machu-upo­jony-przyrodą-i-og­nistą-wodą-tra­fisz-na raut-do piachu 
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie. -Anonim


nadszedł-czas-aby-zrozumieć-że-przyroda-bez-człowieka-będzie-istniała-ale-człowiek-bez-przyrody-nie
Zawsze Przyroda Ma Naprawiać Cytaty: Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą. -Guillaume Appolinaire


miejcie-litość-nad-nami-nad-tymi-których-udziałem-są-niekończą-ę-zmagania-między-Ładem-a-przyrodą