Zaz­drościm Cytaty

Zaz­drościm Cytaty: Wszys­cy so­bie zaz­drościm, a to jest naj­większym do­wodem, iż nie ma­my so­bie cze­go zazdrościć. -Ignacy Krasicki


wszys­cy-so­bie-zaz­drościm-a to jest naj­większym-do­wodem-iż nie ­my-so­bie-cze­go-zazdrość
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz


Zaz­drościm Cytaty: W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak


w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Zaz­drościm Cytaty: W świecie mo­dy nieobyci, są zaz­wyczaj celebryci. -Anja16


w świecie-mo­dy-nieobyci-są-zaz­wyczaj-celebryci
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Zaz­drościm Cytaty: Zaz­drośnik plu­je tyl­ko na te­go, kto go przewyższa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Zaz­drościm Cytaty: Namalowana, zaz­drością poskreślana, upadła miłość. -ciemnojasno


namalowana-zaz­drośą-poskreślana-upadła-miłość
Zaz­drościm Cytaty: Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem


nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski


zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­droszczę tym co mają praw­dzi­wych przyjaciół. -AnDree


zaz­droszczę-tym-co mają-praw­dzi­wych-przyjaciół
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei. -Karl Kraus


zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
Zaz­drościm Cytaty: So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości. -Amintore Fanfani


so­jusz-to łżeństwo-w którym zaz­drość-jest większa-od miłoś
Zaz­drościm Cytaty: ...marzeń nie zdoła zniszczyć Ci nikt, zaz­drościć będą wszys­cy :)  -czarnadziura67


marzeń-nie zdoła-zniszczyć-ci nikt-zaz­drość-będą-wszys­cy- 
Zaz­drościm Cytaty: Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar


Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­na­na radość Od­da­la hen złość i gniew Uśmie­chem pieści Krys­ty­na Sz. 16.08.2014r. -krysta


zaz­na­na-radość-od­da­-hen-złość-i gniew-uśmie­chem-pieś-krys­ty­na-sz-16082014r
Zaz­drościm Cytaty: Je­dynym miej­scem fa­milij­nej zgo­dy by­wa zaz­wyczaj grób rodzinny. -Karol Dusza


je­dynym-miej­scem-fa­milij­nej-zgo­dy-by­wa-zaz­wyczaj-grób-rodzinny
Zaz­drościm Cytaty: Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi. -Owidiusz


zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
Zaz­drościm Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim


naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami