Zazdrości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zazdrości Cytaty: Ciekawość rodzi się z zazdrości. -Molier
ciekawość-rodzi-ę-z-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Oziębłość nie wyklucza zazdrości. -Aleksander Dumas
Zazdrości Cytaty: Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości. -Aleksander Dumas
Zazdrości Cytaty: Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości. -Curzio Malaparte
dyktatura-jest-najpełniejszą-postacią-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Zazdrości Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
Zazdrości Cytaty: Nieznaczna, znikoma szczypta zazdrości winna być miłości przyprawą. -Felicja Stendingowa
nieznaczna-znikoma-szczypta-zazdroś-winna-być-miłoś-przyprawą
Zazdrości Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Dyk­ta­tura jest naj­pełniej­szą pos­ta­cią zazdrości. -Curzio Malaparte
dyk­­tura-jest naj­pełniej­szą-pos­­ą-zazdroś
Zazdrości Cytaty: W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa. -Jan Żabczyc
w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
Zazdrości Cytaty: Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca. -Zygmunt Freud
człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
Zazdrości Cytaty: Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom z charakterem można zaufać. -Alfred Adler
ludzie-genialni-są-podziwiani-bogatym-ę-zazdroś-potęż-budzą-strach-ale-tylko-ludziom-z-charakterem-można-zaufać
Zazdrości Cytaty: Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyzna-zdolny-jest-do-zazdroś-nawet-wobec-kamienia-który-jego-znudzona-partnerka-wyróżła-jako-szczególnie-piękny
Zazdrości Cytaty: Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości. -Laurence Sterne
Śmierć-otwiera-drzwi-sławy-i-zamyka-drzwi-zazdroś
Zazdrości Cytaty: W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości. -Francois de la Rochefoucauld
Zazdrości Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
Zazdrości Cytaty: Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
Zazdrości Cytaty: Nie radź się tego, któryć jest na zdradzie, a taj się przed tym, któryć zazdrości. -Salomon
nie-radź-ę-tego-któryć-jest-na-zdradzie-a-taj-ę-przed-tym-któryć-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Jak często zazdrość przyprawioną szczyptą miłości bierzemy za miłość przyprawioną szczyptą zazdrości. -Jadwiga Rutkowska
jak-często-zazdrość-przyprawioną-szczyptą-miłoś-bierzemy-za-miłość-przyprawioną-szczyptą-zazdroś
Zazdrości Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś
Zazdrości Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
Zazdrości Cytaty: Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. -Louis Aragon
ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
Zazdrości Cytaty: Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości. -Madame de Deffaud
nie-opowiadaj-swej-przyjaciół-o-swoim-szczęściu-aby-nie-obudzić-w-niej-zazdroś-nie-opowiadaj-też-o-swoich-smutkach-aby-nie-sprawić-jej
Zazdrości Cytaty: Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. -Paweł z Tarsu Św
Zazdrości Cytaty: Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku. -Valdemar Baldhead
Zazdrości Cytaty: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. . -Paweł Św