Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty

Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Prze­mawiając w sa­li, w której nie ma krzeseł, zaw­sze możesz liczyć na owac­je na stojąco. -nicola-57


prze­mawiając-w ­li-w której nie  krzeseł-zaw­sze-możesz-liczyć-na owac­-na stojąco
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Tak jak na po­lu wal­ki nie te­go człowieka Mam za naj­dziel­niej­sze­go, co najgłośniej szczeka, Tak sa­mo i po­bożność szczerą w ser­cu kryje Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca so­bie szyję!  -Molier


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Cisza, ja­ka nastąpiła, była niczym ok­laski na stojąco. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: O miłości mówi się po­ważnie, naj­le­piej na stojąco. -daniello


o miłoś-mówi ę-po­ważnie-naj­­piej-na stojąco
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Sława jest sumą niepo­rozu­mień, ja­kie zbierają się wokół no­wego nazwiska. -Rainer Maria Rilke


sława-jest sumą-niepo­rozu­mień-ja­kie-zbierają ę-wokół-no­wego-nazwiska
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Najgłośniej o by­ciu na dnie krzyczą ci w brodziku. -never


najgłośniej-o by­ciu-na dnie-krzyczą- w brodziku
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: ****** *** ...mów do mnie szeptem... ...szept prze­mawia najgłośniej... ****** ***  -Bożena BAJA


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Człowiek najgłośniej wydziera się w pieluszkach. Potem stopniowo spuszcza z tonu. -Anonim


człowiek-najgłośniej-wydziera-ę-w-pieluszkach-potem-stopniowo-spuszcza-z-tonu
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Znamienne, że ten kto najgłośniej domaga się swobody - nie bardzo chętnie ją znosi. -Philip Chesterfield


znamienne-że-ten-kto-najgłośniej-domaga-ę-swobody-nie-bardzo-chętnie-ją-znosi
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Naj­smut­niej­sza życiowa praw­da: żaden, na­wet najgłośniej­szy krzyk, nie jest w sta­nie zagłuszyć myśli. -Nieszczęście


naj­smut­niej­sza-życiowa-praw­da-żaden-na­wet-najgłośniej­szy-krzyk-nie jest w sta­nie-zagłuszyć-myśli
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają. -Lucy Maud Montgomery


ten-świat- tak-wiele-dla-nas-śli-tyl­ko-­my-oczy-które-to widzą-ser­-które-to kocha-i dłonie-które-to dla-nas-zbierają
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia. -PoznajPrawdę


przy­padek-zaw­sze-piszę-naj­lep­sze-sce­nariu­sze-życia
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Jest ta­ki smu­tek, który osiada głębo­ko w ser­cu... Nie da się go ni­jak wy­razić. Choćbyś krzyczał, jak najgłośniej umiesz - nie wyk­rzyczysz go, choćbyś wypłakał morze łez - nie wypłaczesz go, choćbyś zajął swój umysł czym in­nym - nie wyrzu­cisz go... -Nadzieja21


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


Zbierają Najgłośniej­sze Na stojąco Cytaty: Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze. -Fisher