Zbrodnie Cytaty

Zbrodnie Cytaty: Jakieś zbrodnie zawsze poprzedzają wielkie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine


jakieś-zbrodnie-zawsze-poprzedzają-wielkie-zbrodnie
Zbrodnie Cytaty: Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami. -Michel de Montaigne


tam-gdzie-prosty-błąd-liczy-ę-za-zbrodnię-tam-zbrodnie-są-jedynie-błędami
Zbrodnie Cytaty: O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Zbrodnie Cytaty: O słowa, jakie zbrodnie popełnia się w imię wasze. -Anonim


o-słowa-jakie-zbrodnie-popełnia-ę-w-imię-wasze
Zbrodnie Cytaty: Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych. -George Bernard Shaw


niekoniecznie-musimy-usuwać-cudze-zbrodnie-przy-pomocy-własnych
Zbrodnie Cytaty: Jeden za zbrodnię zawisł na szubienicy, drugiemu zawieszono zaszczytną odznakę. -Decimus Junius Juvenalis


jeden-za-zbrodnię-zawisł-na-szubienicy-drugiemu-zawieszono-zaszczytną-odznakę
Zbrodnie Cytaty: Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię. -Gustaw Flaubert


zobaczyć-swe-nazwisko-w-druku-niejeden-tylko-po-to-gotów-popełć-zbrodnię
Zbrodnie Cytaty: Ja­kieś zbrod­nie zaw­sze pop­rzedzają wiel­kie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine


ja­kieś-zbrod­nie-zaw­sze-pop­rzedzają-wiel­kie-zbrodnie
Zbrodnie Cytaty: Pod niebo wynosimy nasze zbrodnie i nałogi, a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość. -Giordano Bruno


pod-niebo-wynosimy-nasze-zbrodnie-i-nałogi-a-w-przepaściach-trzymamy-cnotę-i-sprawiedliwość
Zbrodnie Cytaty: Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość. -Child


lekarstwem-na-wszelkie-nieszczęścia-i-krzywdy-troski-smutki-i-zbrodnie-ludzkoś-jest-miłość
Zbrodnie Cytaty: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. -Bolesław Prus


bywają-wielkie-zbrodnie-na-świecie-ale-chyba-największą-jest-zabić-miłość
Zbrodnie Cytaty: Kiedy w polityce mądrzejszy ustępuje, popełna nie tylko głupstwo, lecz i zbrodnię. -Anonim


kiedy-w-polityce-mądrzejszy-ustępuje-popełna-nie-tylko-głupstwo-lecz-i-zbrodnię
Zbrodnie Cytaty: Dyktatorów prawicowych karze się za ich zbrodnie, lewicowych krytykuje za błędy i wypaczenia. -Anonim


dyktatorów-prawicowych-karze-ę-za-ich-zbrodnie-lewicowych-krytykuje-za-błędy-i-wypaczenia
Zbrodnie Cytaty: Nie ma rzeczy tak niewinnej, której ludzie nie mogliby przemienić w zbrodnię. -Molier


nie-rzeczy-tak-niewinnej-której-ludzie-nie-mogliby-przemienić-w-zbrodnię
Zbrodnie Cytaty: Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnie: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet. -Anonim


kobieta-pisząca-popełnia-dwie-zbrodnie-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
Zbrodnie Cytaty: Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują. -Rosalina Lisboa Coelho


narody-należy-sądzić-nie-według-zbrodni-popełnionych-przez-ich-niegodnych-synów-ale-miarą-gwałtownoś-z-jaką-na-te-zbrodnie-reagują
Zbrodnie Cytaty: Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco. -Anonim


dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Zbrodnie Cytaty: Wskrzesza się stare melodie, stare wodewile, stare kostiumy. Można także wskrzesić stare zbrodnie. -Agata Christie


wskrzesza-ę-stare-melodie-stare-wodewile-stare-kostiumy-można-także-wskrzesić-stare-zbrodnie