Zbyt Wiele Cytaty

Zbyt Wiele Cytaty: Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej


od-wielu-stuleci-człowiek-zbyt-wiele-działał-a-zbyt-ło-myśł-w-świecie-współczesnym-który-coraz-więcej-daje-do-myślenia-myśli-wciąż
Zbyt Wiele Cytaty: Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje. -Montesquieu


Zbyt Wiele Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM


zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Zbyt Wiele Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson


Zbyt Wiele Cytaty: No­wi poeci zbyt wiele wo­dy wle­wają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe


no­wi-poeci-zbyt-wiele-wo­dy-wle­wają-do atramentu
Zbyt Wiele Cytaty: Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu. -Stanisław Jerzy Lec


Zbyt Wiele Cytaty: Nie oczekuj zbyt wiele od upadłego człowieka. -William Shakespeare


nie-oczekuj-zbyt-wiele-od-upadłego-człowieka
Zbyt Wiele Cytaty: Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Zbyt Wiele Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia


zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Zbyt Wiele Cytaty: Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe


Zbyt Wiele Cytaty: Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. -Stanisław Jerzy Lec


nie-obiecujcie-sobie-zbyt-wiele-po-końcu-świata
Zbyt Wiele Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Taylor Coleridge


Zbyt Wiele Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Coleridge


nie-wierzę-już-w-duchy-zbyt-wiele-ich-widziałem
Zbyt Wiele Cytaty: Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota. -Margaret Mitchell


zbyt-wiele-jest-kobiet-w-których-zawsze-zwycięża-cnota
Zbyt Wiele Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-oczekują-od-miłoś-nie-umieją-kochać
Zbyt Wiele Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Zbyt Wiele Cytaty:


cza­sami-ci co mają-ło-są ty­mi-którzy-dają-zbyt-wiele~pa­weł-rychlica 
Zbyt Wiele Cytaty: Jak to zawsze bywa, że prowokujemy nieszczęścia, którym zbyt wiele poświęcamy uwagi. -George Sand


jak-to-zawsze-bywa-że-prowokujemy-nieszczęścia-którym-zbyt-wiele-poświęcamy-uwagi