Zbyt Wiele Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zbyt Wiele Cytaty: Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej
od-wielu-stuleci-człowiek-zbyt-wiele-działał-a-zbyt-ło-myśł-w-świecie-współczesnym-który-coraz-więcej-daje-do-myślenia-myśli-wciąż
Zbyt Wiele Cytaty: Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje. -Montesquieu
Zbyt Wiele Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM
zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Zbyt Wiele Cytaty: Pieniądze często kosztują zbyt wiele. -Ralph Waldo Emerson
Zbyt Wiele Cytaty: No­wi poeci zbyt wiele wo­dy wle­wają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe
no­wi-poeci-zbyt-wiele-wo­dy-wle­wają-do atramentu
Zbyt Wiele Cytaty: Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu. -Stanisław Jerzy Lec
Zbyt Wiele Cytaty: Nie oczekuj zbyt wiele od upadłego człowieka. -William Shakespeare
nie-oczekuj-zbyt-wiele-od-upadłego-człowieka
Zbyt Wiele Cytaty: Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim
wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Zbyt Wiele Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia
zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Zbyt Wiele Cytaty: Nowi poeci zbyt wiele wody wlewają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe
Zbyt Wiele Cytaty: Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. -Stanisław Jerzy Lec
nie-obiecujcie-sobie-zbyt-wiele-po-końcu-świata
Zbyt Wiele Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Taylor Coleridge
Zbyt Wiele Cytaty: Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Coleridge
nie-wierzę-już-w-duchy-zbyt-wiele-ich-widziałem
Zbyt Wiele Cytaty: Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota. -Margaret Mitchell
zbyt-wiele-jest-kobiet-w-których-zawsze-zwycięża-cnota
Zbyt Wiele Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski
ci-którzy-zbyt-wiele-oczekują-od-miłoś-nie-umieją-kochać
Zbyt Wiele Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski
ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Zbyt Wiele Cytaty:
cza­sami-ci co mają-ło-są ty­mi-którzy-dają-zbyt-wiele~pa­weł-rychlica 
Zbyt Wiele Cytaty: Jak to zawsze bywa, że prowokujemy nieszczęścia, którym zbyt wiele poświęcamy uwagi. -George Sand
jak-to-zawsze-bywa-że-prowokujemy-nieszczęścia-którym-zbyt-wiele-poświęcamy-uwagi
Zbyt Wiele Cytaty: Mądre myśli to jak przyjaciółki. Nie należy ich mieć zbyt wiele. -Krecia Pataczkówna
mądre-myśli-to-jak-przyjaciółki-nie-należy-ich-mieć-zbyt-wiele
Zbyt Wiele Cytaty: Twoich oczu jed­no spoj­rze­nie to zbyt wiele bym mógł spać. -Who
twoich-oczu-jed­no-spoj­rze­nie-to zbyt-wiele-bym-mógł-spać
Zbyt Wiele Cytaty: Jeśli masz zbyt wiele cza­su, sta­wiaj so­bie trud­niej­sze pytania. -Piotr Szreniawski
jeśli-masz-zbyt-wiele-cza­su-sta­wiaj-so­bie-trud­niej­sze-pytania
Zbyt Wiele Cytaty: Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie. -Woody Allen
Życie-jest-pełne-nieszczęścia-samotnoś-i-cierpienia-i-do-tego-kończy-ę-o-wiele-zbyt-wcześnie
Zbyt Wiele Cytaty: Znakomici lekarze nie leczą się u siebie samych, gdyż zbyt wiele by ich to kosztowało. -Anonim
znakomici-lekarze-nie-leczą-ę-u-siebie-samych-gdyż-zbyt-wiele-by-ich-to-kosztowało
Zbyt Wiele Cytaty: Męczen­ni­kiem sta­jesz się również wtedy, gdy blis­ka ci oso­ba ma zbyt wiele zalet. -nicola-57
męczen­­kiem-sta­jesz ę-również-wtedy-gdy-blis­ka- oso­ba- zbyt-wiele-zalet
Zbyt Wiele Cytaty: JAk to jest...Ty­le lat wyk­ształce­nia, ty­le myśli, bo­gate życie wewnętrzne, emoc­jo­nal­ne... i dla świata jes­tem ni­kim. Brak pra­cy, bo mam zbyt wiele w so­bie współczu­cia, bo nie pot­ra­fię kłamać i działać na szkodę... A JA POP­ROSTU CHCĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z SU­MIENIEM, ze sobą, z war­tościami w ja­kie wie­rze... Tak już wiem, że to naz­byt wiele. -wesolutka214
Zbyt Wiele Cytaty: Dąsy to sól, co smaku dodaje miłości, byle ich nie przedłużać, bo zbyt wiele soli może całkiem smak popsuć. -Tirukkurel
dąsy-to-sól-co-smaku-dodaje-miłoś-byle-ich-nie-przedłużać-bo-zbyt-wiele-soli-może-całkiem-smak-popsuć
Zbyt Wiele Cytaty: Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów. -Woody Allen
mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów
Zbyt Wiele Cytaty: Uwodziciele proponują na ogół zbyt wiele, i nie dotrzymują słowa - nie są zdolni do miłości. -Albert Camus
uwodziciele-proponują-na-ogół-zbyt-wiele-i-nie-dotrzymują-słowa-nie-są-zdolni-do-miłoś
Zbyt Wiele Cytaty: Jeśli robisz tylko to, co wiesz, że możesz zrobić - nigdy nie robisz zbyt wiele. -Tom Krause
jeśli-robisz-tylko-to-co-wiesz-że-możesz-zrobić-nigdy-nie-robisz-zbyt-wiele
Zbyt Wiele Cytaty: Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści. -onejka
cza­sem-na człowieka-spad­nie-zbyt-wiele-treś-aż-mu ę-w zda­niu-nie mieś
Zbyt Wiele Cytaty: Począwszy od pewnego wieku żywimy dla ludzi tylko takie uczucia, z którymi nam wygodnie, które nie kosztują nas zbyt wiele. -Francoise Sagan
począwszy-od-pewnego-wieku-żywimy-dla-ludzi-tylko-takie-uczucia-z-którymi-nam-wygodnie-które-nie-kosztują-nas-zbyt-wiele
Zbyt Wiele Cytaty: Ob­ciążyło mnie życie Od nóg po sa­me uszy A może sam tak się Zgniotłem z tros­ki I ułom­ności mej duszy Osłabłem z ciężaru te­go Powłóczę no­gami za sobą Mar­twi mnie zbyt wiele Zbyt­nia tros­ka Jak ołów uwiera Lek­kości mi trze­ba Tą- która śmierć przy­nosi A może jej jeszcze doz­nam W tym życiu jak pudło z tek­tu­ry Bez szer­szych widoków  -RozaR
Zbyt Wiele Cytaty: Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas. -Anonim
istotną-wadą-kobiety-jest-to-że-tracimy-przez-nie-zbyt-wiele-czasu-ale-jest-to-najpiękniej-stracony-czas
Zbyt Wiele Cytaty: Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniej stracony czas. -Józef Bester
istotną-wadą-kobiet-jest-to-iż-tracimy-przez-nie-zbyt-wiele-czasu-ale-jest-to-najpiękniej-stracony-czas
Zbyt Wiele Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia
jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216