Zda­nie Cytaty

Zda­nie Cytaty: Jeżeli w zda­niu pow­sta­je błąd dru­kar­ski i mi­mo to ma ono sens, to zda­nie to nie za­wierało żad­nej myśli. -Karl Kraus


jeżeli-w zda­niu-pow­sta­-błąd-dru­kar­ski-i mi­mo-to  ono-sens-to zda­nie-to nie za­wierało-żad­nej-myśli
Zda­nie Cytaty: Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności... -patt_


Zda­nie Cytaty: Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie. -Bujak Bogusław


ka­meleon-zmienia-zda­nie-na zawołanie
Zda­nie Cytaty: Hardemu się zda, iż mu nikt nie rówien. -Mikołaj Rej


hardemu-ę-zda-iż-mu-nikt-nie-rówien
Zda­nie Cytaty: Że śmierć jest złem, te­go zda­nia są na­wet bogowie, sko­ro sa­mi nie umierają... -Safona


Że śmierć-jest złem-te­go-zda­nia-są na­wet-bogowie-sko­ro-­mi-nie umierają
Zda­nie Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
Zda­nie Cytaty: Cóż war­te jest włas­ne zda­nie, gdy nie ma z kim słowa zamienić. -Eugeniusz Korkosz


cóż-war­te-jest włas­ne-zda­nie-gdy-nie  z kim-słowa-zamienić
Zda­nie Cytaty: Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, jeśli nie potrafimy przekształcić jej w czyn. -Mikołaj Gogol


na-nic-zda-ę-nasza-wiedza-teoretyczna-śli-nie-potrafimy-przekształć-jej-w-czyn
Zda­nie Cytaty: Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści. -onejka


cza­sem-na człowieka-spad­nie-zbyt-wiele-treś-aż-mu ę-w zda­niu-nie mieś
Zda­nie Cytaty: Po śmier­ci moim zda­niem jest tak, jak przed na­rodzi­nami. Po pros­tu nas nie ma. -Mateusz Piecki Schizoidalny


po śmier­-moim-zda­niem-jest tak-jak przed-na­rodzi­nami-po pros­-nas-nie 
Zda­nie Cytaty: Moim zda­niem sa­mobójstwo to nie tchórzos­two tyl­ko od­ważny czyn, po­nieważ do życia nie da się powrócić, a do myśli tak. -Mrs Vercetti


moim-zda­niem-­mobójstwo-to nie tchórzos­two-tyl­ko-od­ważny-czyn-po­nieważ-do życia-nie da ę-powróć-a do myśli-tak
Zda­nie Cytaty: Nie zda­wał so­bie spra­wy, jak bar­dzo pot­rze­buje uz­na­nia in­nych, dopóki wreszcie go nie otrzymał. -Orson Scott Card


nie-zda­wał-so­bie-spra­wy-jak bar­dzo-pot­rze­buje-uz­na­nia-in­nych-dopóki-wreszcie-go nie otrzymał
Zda­nie Cytaty: Zem­sta to wy­raz słabości. Im więcej ta­kich wy­razów, tym łat­wiej wy­robić so­bie zda­nie o człowieku. -Papillondenuit


zem­sta-to wy­raz-słaboś-im-więcej-­kich-wy­razów-tym-łat­wiej-wy­robić-so­bie-zda­nie-o człowieku
Zda­nie Cytaty: I na co zda się rozum, kiedy zawodzi właściciela w największej potrzebie? -Elżbieta I


i-na-co-zda-ę-rozum-kiedy-zawodzi-właściciela-w-największej-potrzebie
Zda­nie Cytaty: Cza­sem za późno zda­jemy so­bie sprawę z te­go co straciliśmy. -PoznajPrawdę


cza­sem-za późno-zda­jemy-so­bie-sprawę-z te­go-co straciliśmy
Zda­nie Cytaty: Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. -Thomas Alva Edison


wielu-życiowych-roz­bitków-to ludzie-którzy-nie zda­wali-so­bie-spra­wy-jak blis­cy-są suk­­su-kiedy ę-poddali
Zda­nie Cytaty: Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP  -Marek1410


słowa-w zda­nie-ułożone-cza­sem-pędzą-jak szalone-gwałcą-myśli-wers-ucieka-rum­ba-twist-jest dyskoteka-mp 
Zda­nie Cytaty: Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy but jest zbyt ciasny. -Krystyna Sylwestrzak


na-cóż-zda-ę-wysoka-stopa-kiedy-but-jest-zbyt-ciasny