Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty

Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu... -Maria Dąbrowska


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dni-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: W życiu są no­ce i dnie, ale są i nie­dziele, te jed­nak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska


w życiu-są no­-i dnie-ale-są i nie­dziele-te jed­nak-zdarzają ę-rzadziej-ż-w kalendarzu
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi. -Herman Gmeiner


wszys­tko-co wiel­kie-w naszym-świecie-zdarza ę-dla­tego-że ktoś-ro­bi-więcej-ż-musi
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych. -Montesquieu


Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: . . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho


wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Cza­sem się zdarza, że po­luje na Pegaza. -adamzjawora


cza­sem ę-zdarza-że-po­luje-na pegaza
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: I wilczym gardłom zdarza się głosić ideę wstrzemięźliwości. -Zbigniew Waydyk


i-wilczym-gardłom-zdarza-ę-głosić-ideę-wstrzemięźliwoś
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym. -Krecia Pataczkówna


Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje. -Joseph Conrad


zawsze-zdarza-ę-to-czego-człowiek-nie-oczekuje
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego. -Horacy Safrin


zdarza-ę-że-najgorętsza-miłość-nie-wytrzymuje-próby-ogniska-domowego
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Pragnę tej części ciebie która nie może zostać do rana tych świąt których nie ma w moim kalendarzu pragnę łóżka które gdziekol­wiek by stało to zaw­sze jest prawe pragnę włas­nej fotografii w twoim rodzin­nym albumie do pełni szczęścia bra­kuje mi pus­te­go miejsca przy tobie * Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;)  -NewPerson


Zdarza Niż W Kalendarzu Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą. -Margaret Thatcher


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-ę-nie-zdarzą