Zdarza Cytaty

Zdarza Cytaty: . . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho


wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Zdarza Cytaty: Cza­sem się zdarza, że po­luje na Pegaza. -adamzjawora


cza­sem ę-zdarza-że-po­luje-na pegaza
Zdarza Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
Zdarza Cytaty: I wilczym gardłom zdarza się głosić ideę wstrzemięźliwości. -Zbigniew Waydyk


i-wilczym-gardłom-zdarza-ę-głosić-ideę-wstrzemięźliwoś
Zdarza Cytaty: Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym. -Krecia Pataczkówna


Zdarza Cytaty: Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje. -Joseph Conrad


zawsze-zdarza-ę-to-czego-człowiek-nie-oczekuje
Zdarza Cytaty: Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego. -Horacy Safrin


zdarza-ę-że-najgorętsza-miłość-nie-wytrzymuje-próby-ogniska-domowego
Zdarza Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Zdarza Cytaty: Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zawsze zdarza się cud. -Ernest Wiechert


kiedy-ofiarujemy-innym-swe-serce-wtedy-zawsze-zdarza-ę-cud
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą. -Margaret Thatcher


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo


cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą -Margaret Thatcher


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. -Margaret Thatcher


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza. -Jan Gawiński


o-miłośwszelkim-chorobom-lekarstwo-ę-zdarza-jedynie-miłość-nie-chce-mieć-lekarza
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą. -Margaret Thatcher


dziewięćdziesiąt-pro­cent-naszych-zmar­twień-do­tyczy-spraw-które-nig­dy ę-nie zdarzą
Zdarza Cytaty: Gwałt jest jedną z naj­bar­dziej prze­rażających zbrod­ni na ziemi, a zdarza się co kil­ka minut. -Kurt Cobain


gwałt-jest jedną-z naj­bar­dziej-prze­rażających-zbrod­-na ziemi-a zdarza ę-co kil­ka-minut