Zdarza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zdarza Cytaty: . . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho
wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese
Zdarza Cytaty: Cza­sem się zdarza, że po­luje na Pegaza. -adamzjawora
cza­sem ę-zdarza-że-po­luje-na pegaza
Zdarza Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne
smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
Zdarza Cytaty: I wilczym gardłom zdarza się głosić ideę wstrzemięźliwości. -Zbigniew Waydyk
i-wilczym-gardłom-zdarza-ę-głosić-ideę-wstrzemięźliwoś
Zdarza Cytaty: Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym. -Krecia Pataczkówna
Zdarza Cytaty: Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje. -Joseph Conrad
zawsze-zdarza-ę-to-czego-człowiek-nie-oczekuje
Zdarza Cytaty: Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago
cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego. -Horacy Safrin
zdarza-ę-że-najgorętsza-miłość-nie-wytrzymuje-próby-ogniska-domowego
Zdarza Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne
smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Zdarza Cytaty: Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zawsze zdarza się cud. -Ernest Wiechert
kiedy-ofiarujemy-innym-swe-serce-wtedy-zawsze-zdarza-ę-cud
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą. -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: Cza­sami zdarza się, że ra­dość mu­si zna­leźć ujście w pos­ta­ci łez. -Margit Sandemo
cza­sami-zdarza-ę-że ra­dość-mu­-zna­źć-ujście-w pos­­-łez
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Zdarza Cytaty: O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza. -Jan Gawiński
o-miłośwszelkim-chorobom-lekarstwo-ę-zdarza-jedynie-miłość-nie-chce-mieć-lekarza
Zdarza Cytaty: Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą. -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-pro­cent-naszych-zmar­twień-do­tyczy-spraw-które-nig­dy ę-nie zdarzą
Zdarza Cytaty: Gwałt jest jedną z naj­bar­dziej prze­rażających zbrod­ni na ziemi, a zdarza się co kil­ka minut. -Kurt Cobain
gwałt-jest jedną-z naj­bar­dziej-prze­rażających-zbrod­-na ziemi-a zdarza ę-co kil­ka-minut
Zdarza Cytaty: Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi. -Herman Gmeiner
wszys­tko-co wiel­kie-w naszym-świecie-zdarza ę-dla­tego-że ktoś-ro­bi-więcej-ż-musi
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że sa­mot­ność ''sto­suje prze­moc'' i z ofiary wy­dusza resztki siły... Cris 16.06.2016r. insp. -Cris
zdarza-ę-że ­­ność-''sto­suje-prze­moc''-i z ofiary-wy­dusza-resztki-ły-cris-16062016r-insp
Zdarza Cytaty: We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga. Wte­dy do ser­ca wkroczy radość. -Stefan Wyszyński
we wszys­tkim-tym-co zdarza ę-w życiu-człowieka-trze­ba-od­czy­ć-ś­dy-miłoś-bo­ga-wte­dy do ser­ca-wkroczy-radość
Zdarza Cytaty: Nic się nie zdarza, jeśli nie jest wpierw marzeniem. -Carl Sandburg
nic-ę-nie-zdarza-śli-nie-jest-wpierw-marzeniem
Zdarza Cytaty: Każde­mu zdarza się de­cydo­wać o lo­sie dru­giego człowieka. -Antoni Kępiński
każde­mu-zdarza ę-de­cydo­wać-o lo­sie-dru­giego-człowieka
Zdarza Cytaty: Szczęście to jest to co się zdarza, gdy Okazja spotyka się z Przygotowaniem -Thomas Edison
szczęście-to-jest-to-co-ę-zdarza-gdy-okazja-spotyka-ę-z-przygotowaniem
Zdarza Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. -George Eliot
błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-nigdy-ę-nie-wydarzą
Zdarza Cytaty: Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości. -Marie Von Ebner - Eschenbach
miłość-silniejsza-jest-od-śmierci-ale-zdarza-ę-że-mizerny-nałóg-silniejszy-jest-od-miłoś
Zdarza Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. -George Eliot
błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-ę-nigdy-nie-wydarzą
Zdarza Cytaty: Najdziwniejsze w miłości od pierwszego wejrzenia jest to, że zdarza się ludziom, którzy widywali się codziennie od lat. -Jean Anouilh
najdziwniejsze-w-miłoś-od-pierwszego-wejrzenia-jest-to-że-zdarza-ę-ludziom-którzy-widywali-ę-codziennie-od-lat
Zdarza Cytaty: Mężczyźnie zdarza się czasem, że tylko w okiełznaniu swej samczości, może naprawdę okazać się mężczyzną. -Anonim
mężczyźnie-zdarza-ę-czasem-że-tylko-w-okiełznaniu-swej-samczoś-może-naprawdę-okazać-ę-mężczyzną
Zdarza Cytaty: Mężczyźnie zdarza się czasem, że tylko w okiełznaniu swej samczości może naprawdę okazać się mężczyzną. -Olgierd Terlecki
mężczyźnie-zdarza-ę-czasem-że-tylko-w-okiełznaniu-swej-samczoś-może-naprawdę-okazać-ę-mężczyzną
Zdarza Cytaty: Szaleńcowi zdarza się nieraz trafne sformułowanie, na które nie zdobyłby się człowiek rozumny i zdrowy. -William Shakespeare
szaleńcowi-zdarza-ę-nieraz-trafne-sformułowanie-na-które-nie-zdobyłby-ę-człowiek-rozumny-i-zdrowy
Zdarza Cytaty: Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza. -Jonathan Kellerman
Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
Zdarza Cytaty: Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności. -Demokryt
zdarza-ę-rozsądek-u-młodych-i-nierozsądek-u-starych-albowiem-rozumnego-myślenia-uczą-nie-lata-lecz-wczesne-zdobywanie-wiedzy-i-przyrodzone
Zdarza Cytaty: Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Zdarza Cytaty: Zdarza się, że nasze dłonie są puste, ale serce zawsze pełne i możemy rozdawać z nich hojnie różne wspaniałości: ciepło, dobro, pociechę, radość. -Frances Hodgson Burnett
zdarza-ę-że-nasze-dłonie-są-puste-ale-serce-zawsze-pełne-i-możemy-rozdawać-z-nich-hojnie-różne-wspaniałoś-ciepło-dobro-pociechę-radość