Zdrój Siły Cytaty

Zdrój Siły Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Zdrój Siły Cytaty: Leśne źródełko. Tych so­sen żywiczny zdrój -  Piękno lecznictwo. -fyrfle


leśne-źródełko-tych-so­sen-żywiczny-zdrój- -piękno-lecznictwo
Zdrój Siły Cytaty: Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój  -Melchior


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
Zdrój Siły Cytaty: Już zbli­za sie ... do­gania mnie nie pot­ra­fię już biec....siły mi brak, opuści­li mnie odi­zolo­walam się... tak ... Nie mam siły by biec  -Dżemowa


już-zbli­za-sie-do­gania mnie-nie pot­ra­fię-już-biecły-mi brak-opuś­li-mnie-odi­zolo­walam-ę-tak -nie mam-ły
Zdrój Siły Cytaty: Po­dej­mując próbę prze­wer­to­wania swo­jego wnętrza licz się z tym, że Twe ręce mogą zacząć drżeć przez co Twa mas­ka nie będzie już tak ideal­nie przy­legać do twarzy... A wte­dy w ser­cu zaczną pul­so­wać emoc­je, których ogar­nięcie nastąpi kosztem siły... Siły, która trzy­ma Cię w tej gonitwie... -patt_


Zdrój Siły Cytaty: FYR­FLE­RYK KRZYŻACY (z nig­dy nie na­pisa­nego cyk­lu


Zdrój Siły Cytaty: Nim ułożysz mnie na sobie Po owoc­nym polowaniu, Bądź mu­zyką w roz­szep­ta­niu – Dzi­siaj, jut­ro – w każdej dobie. Nie od­rzu­caj mnie porankiem, Cho­ciaż błyszczę się od grzechu Bądź „Dzień dob­ry” i w uśmiechu Nieś zdrój mle­ka pełnym dzbankiem. A gdy odejdę z pot­rze­by nasze­go istnienia Proszę … nie za­pom­nij mo­jego imienia. -funeralofheart


Zdrój Siły Cytaty: Ja­kie siły, ta­ki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach


Zdrój Siły Cytaty: Straszne są słabostki siły. -Stanisław Jerzy Lec


Zdrój Siły Cytaty: ta­ni ar­gu­ment siły, to przekleństwo  -wdech


­-ar­gu­ment-ły-to przekleństwo 
Zdrój Siły Cytaty: Lenistwo przerasta nasze siły. -Józef Bułatowicz


Zdrój Siły Cytaty: Jakie siły, taki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach


Zdrój Siły Cytaty: Miłość to ludzka forma boskiej siły. -William Blake


miłość-to-ludzka-forma-boskiej-ły
Zdrój Siły Cytaty: Kochać to znaczy wyrzec się siły. -Milan Kundera


Zdrój Siły Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław


Zdrój Siły Cytaty: Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. -Seneka


nie-ły-większej-ż-prawdziwa-miłość
Zdrój Siły Cytaty: Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii. -Oscar Wilde


miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
Zdrój Siły Cytaty: Co war­te idee, kiedy brak­nie siły?  -Jerzy Czech


co war­te-idee-kiedy-brak­nie-ły