Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty

Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Słowa są ponadczasowe. Powinieneś je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności. -Khalil Gibran


słowa-są-ponadczasowe-powinieneś-wypowiadać-lub-pisać-ze-świadomośą-o-ich-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności. -Józef Gawor


Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont


nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! -Michał Choromański


nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga. -Basil Hume


modlić-ę-to-próbować-uświadomić-sobie-obecność-boga-i-z-tą-świadomośą-dać-mu-odpowiedź-to-próba-wzniesienia-umysłu-i-serca-do-boga
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Aforyzm, sentencja są formami Wieczności -F. Nietzsche


aforyzm-sentencja-są-formami-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czas jest larwą wieczności. -Jean Paul


Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać. -Fulton Sheen


czystość-przedmałżeńska-jest-świadomośą-że-człowiek-dysponuje-takim-darem-który-tylko-raz-można-ofiarować-i-tylko-raz-otrzymać
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri


zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności. -Ellen Carroll


miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! -Jean Paul


czas-jest-larwą-wiecznoś-lepiej-o-tym-pamięć
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Czym jest człowiek? Żebrakiem przed bramą wieczności. -Hans Urs von Balthasar


Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przy­należą-do cza­su-mil­cze­nie-do wiecznoś
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: skocz do riwiery parę se­kund wieczności będzie Cię nosić   -Cykam


skocz-do riwiery-ę-se­kund-wiecznoś-będzie-cię-nosić- 
Ze świadomością O Ich Wieczności Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś