Ze światem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze światem Cytaty: Pieniądz kręci światem. -Liza Minelli
Ze światem Cytaty: Pozory rządzą światem. -Friedrich Schiller
Ze światem Cytaty: Światem rządzi osioł. -słońiczka
Ze światem Cytaty: Człowiek jest małym światem. -Demokryt
człowiek-jest-łym-światem
Ze światem Cytaty: My rządzimy światem, a nami kobiety. -Winston Churchill
Ze światem Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski
wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Ze światem Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante
Ze światem Cytaty: Wielkie cywilizacje powstawały w zapasach ze światem. -Zbigniew Herbert
wielkie-cywilizacje-powstawały-w-zapasach-ze-światem
Ze światem Cytaty: Bóg nie gra ze światem w kości. -Albert Einstein
Ze światem Cytaty: Kiedyś obojętna, te­raz całym światem. -PoznajPrawdę
kiedyś-obojętna-te­raz-całym-światem
Ze światem Cytaty: Światem rządzą młodzi, gdy się podstarzeją. -George Bernard Shaw
Ze światem Cytaty: Ogół is­tniejących stanów rzeczy jest światem. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Ze światem Cytaty: Świat bez miłości jest światem martwym. -Albert Camus
Świat-bez-miłoś-jest-światem-martwym
Ze światem Cytaty: Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem. -William Ross Wallace
Ze światem Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka
w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Ze światem Cytaty: To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm
to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
Ze światem Cytaty: Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem. -Jan Sztaudynger
jak-świat-światem-bat-ź-współżyje-z-grzbietem
Ze światem Cytaty: Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem. -Rainer Maria Rilke
ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
Ze światem Cytaty: Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie. -Fryderyk Schiller
pozory-rządzą-światem-a-sprawiedliwość-jest-tylko-na-scenie
Ze światem Cytaty: Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley
pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Ze światem Cytaty: Uk­rył ją przed światem. Tyl­ko w je­go ra­mionach czuła się bezpieczna. -laser show
uk­rył-ją przed-światem-tyl­ko-w ­go-ra­mionach-czuła ę-bezpieczna
Ze światem Cytaty: Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem. -Zbigniew Różanek
przyjaźń-z-całym-światem-zaczyna-ę-od-przyjaź-z-najbliższym-otoczeniem
Ze światem Cytaty: Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. -Ignacy Krasicki
mi­mo-że tak-wiel­kie-pł-naszej-za­lety- my rządzi­my-światem-a na­mi-kobiety
Ze światem Cytaty: Wszyscy musimy wspólnie dźwigać brzemię niedoli ciążącej nad światem. -Albert Schweitzer
wszyscy-musimy-wspólnie-dźwigać-brzemię-niedoli-ążącej-nad-światem
Ze światem Cytaty: Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem. -Mian Mian
bez­li­tos­ny-szum-deszczu-bu­duje-mur-między-mną-a światem
Ze światem Cytaty: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. -Stefan Wyszyński kard
nieszczęściem-jest-zajmowanie-ę-całym-światem-kosztem-własnej-ojczyzny
Ze światem Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller
po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
Ze światem Cytaty: Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety. -Ignacy Krasicki
mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
Ze światem Cytaty: Osłania nas przed światem je­den biały ru­mianek i mo­je zam­knięte oczy. -Anna Świrszczyńska
osłania-nas-przed-światem-­den-biały-ru­mianek-i mo­-zam­knięte-oczy
Ze światem Cytaty:
Żyję-ot­warcie-dla-świata-jest mi ob­cy-strach-przed-światem-~pa­weł-rychlica 
Ze światem Cytaty: ...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu
Ze światem Cytaty: Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma. -Emil Ludwig
gdy-dwóch-podzieli-ę-światem-to-ostatecznie-przyjdzie-do-walki-między-obydwoma
Ze światem Cytaty: Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? -Juliusz III
czyż-nie-wiesz-mój-synu-jak-ło-trzeba-rozumu-do-rządzenia-światem
Ze światem Cytaty: Nie prowadzę dziennika. Swoje przeżycia, wzruszenia, spotkania ze światem i ludźmi zapisuję w wierszach. -Jan Twardowski
nie-prowadzę-dziennika-swoje-przeżycia-wzruszenia-spotkania-ze-światem-i-ludźmi-zapisuję-w-wierszach
Ze światem Cytaty: ...pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami. -Trygve Gulbranssen
pieniądz-rządzi-światem-tak-bied­ny­mi-którym go brak-jak i bo­gaty­mi-którzy-są ­go-niewolnikami