Ze Wszystkimi Cytaty

Ze Wszystkimi Cytaty: Nieunikniona śmierć jednako wisi nad wszystkimi. -Simonides


nieunikniona-śmierć-jednako-wisi-nad-wszystkimi
Ze Wszystkimi Cytaty: Nieunik­niona śmierć jed­na­kowo wi­si nad wszystkimi. -Symonides z Keos


nieunik­niona-śmierć-jed­na­kowo-wi­-nad-wszystkimi
Ze Wszystkimi Cytaty: Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! -Paweł Św


jeżeli-to-jest-możliwe-o-ile-to-od-was-zależy-żyjcie-w-zgodzie-ze-wszystkimi-ludźmi
Ze Wszystkimi Cytaty: Wszyscy mężowie rządzą kobietami, my wszystkimi mężami, nami zaś kobiety. -Katon Starszy


wszyscy-mężowie-rządzą-kobietami-my-wszystkimi-mężami-nami-zaś-kobiety
Ze Wszystkimi Cytaty: Wolę namiętność z jej wszystkimi burzami, niż zimną nieczułość, w której są pogrążeni szczęśliwi. -Stendhal


wolę-namiętność-z-jej-wszystkimi-burzami-ż-zimną-nieczułość-w-której-są-pogrążeni-szczęśliwi
Ze Wszystkimi Cytaty: Pewna bardzo porządna kobieta poślubiła rogacza. Od tego czasu puszcza się ze wszystkimi. -Sacha Guitry


pewna-bardzo-porządna-kobieta-poślubiła-rogacza-od-tego-czasu-puszcza-ę-ze-wszystkimi
Ze Wszystkimi Cytaty: Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. - na spotkaniu z robotnikami w Pucku w maju 1990 -Lech Wałęsa


dla-mnie-demokracja-parlamentarna-to-pokojowa-wojna-wszystkich-ze-wszystkimi-na-spotkaniu-z-robotnikami-w-pucku-w-maju-1990
Ze Wszystkimi Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort


całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
Ze Wszystkimi Cytaty: Człowiekowi dane są tylko chwile, a więc musi się nauczyć smakować je i chłonąć powoli wszystkimi porami. -Anna Kamieńska


człowiekowi-dane-są-tylko-chwile-a-więc-musi-ę-nauczyć-smakować-i-chłonąć-powoli-wszystkimi-porami
Ze Wszystkimi Cytaty: Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności. -Francois de la Rochefoucauld


interes-przemawia-wszystkimi-językami-i-odgrywa-wszystkie-role-nawet-rolę-bezinteresownoś
Ze Wszystkimi Cytaty: Człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał. -Winston Churchill


człowiek-który-zgadza-ę-ze-wszystkimi-nie-zasługuje-na-to-by-ktokolwiek-ę-z-nim-zgadzał
Ze Wszystkimi Cytaty: Jes­tem wyczerpany Naj­gor­sze, że choć nie działam To da­lej pracuję Pra­cuję nad wszystkimi O so­bie zapominając  -Delux308


jes­tem-wyczerpany-naj­gor­sze-że choć-nie działam-to-da­lej-pracuję-pra­cuję-nad-wszystkimi-o-so­bie-zapominając 
Ze Wszystkimi Cytaty: Chciałbym dysponować językiem, stojącym ponad wszystkimi innymi językami, językiem, któremu wszystkie inne służą. -James Joyce


chciałbym-dysponować-językiem-stojącym-ponad-wszystkimi-innymi-językami-językiem-któremu-wszystkie-inne-służą
Ze Wszystkimi Cytaty: Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami. -Katherine Mansfield


przez-zdrowie-rozumiem-możność-istnienia-pełnym-dojrzałym-żywym-radosnym-życiem-w-ścisłym-związku-z-tym-co-kocham-ziemią-i-wszystkimi-jej
Ze Wszystkimi Cytaty: Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami. -Katherine Mansfield


przez-zdrowie-rozumiem-możność-istnienia-pełnym-dojrzałym-żywym-radosnym-życiem-w-ścisłym-związku-z-tym-co-kocham-ziemią-i-wszystkimi-jej
Ze Wszystkimi Cytaty: Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować. -Stefan Pacek


tylko-kwiaty-dzielą-ę-swoim-zapachem-ze-wszystkimi-i-z-dobrymi-i-ze-złymi-ludzie-nie-mogliby-ę-rozchorować
Ze Wszystkimi Cytaty: Chory jest jak miasto otwarte po kapitulacji. Nowe życie wejdzie w niego różnymi drogami. Wchłaniać je będzie całym ciałem, wszystkimi porami skóry. -Aleksander Fedorowicz


chory-jest-jak-miasto-otwarte-po-kapitulacji-nowe-życie-wejdzie-w-niego-różnymi-drogami-wchłaniać-będzie-całym-ciałem-wszystkimi-porami
Ze Wszystkimi Cytaty: Podstawową i najważniejszą funkcją kultury jest budowanie wartości, ustalanie ich hierarchii, to znaczy świadomy, moralny ich wybór ze wszystkimi konsekwencjami. -Zbigniew Herbert


podstawową-i-najważniejszą-funkcją-kultury-jest-budowanie-wartoś-ustalanie-ich-hierarchii-to-znaczy-świadomy-moralny-ich-wybór-ze-wszystkimi