Ze mną Można Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze mną Można Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Ze mną Można Cytaty:
 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
Ze mną Można Cytaty:
zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
Ze mną Można Cytaty: - Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko. -Woody Allen
Ze mną Można Cytaty: Niebiosa nie są humanitarne i życie nade mną, i pode mną, i we mnie także humanitarne nie jest. -Bohumil Hrabal
niebiosa-nie-są-humanitarne-i-życie-nade-mną-i-pode-mną-i-we-mnie-także-humanitarne-nie-jest
Ze mną Można Cytaty: Z nim będziesz szczęśliwsza, Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż – Włóczęga, niespokojny duch, Ze mną można tylko Pójść na wrzosowisko I zapomnieć wszystko. -Edward Stachura
z-nim-będziesz-szczęśliwsza-dużo-szczęśliwsza-będziesz-z-nim-ja-cóż-włóczęga-niespokojny-duch-ze-mną-można-tylko-pójść-na
Ze mną Można Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree
Ze mną Można Cytaty: Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze  -opuszczona
Ze mną Można Cytaty: Każdy człowiek ma swe wartości Lecz ja od­biegam od tej rzeczywistości Ba­wiąc się chwi­la nieus­tan­nie Ry­su­je swój świat nadzwyczajnie Mam mnóstwo kre­dek cien­kie i grube Wos­ko­we pas­te­le , bo ta­kie lubię Chodź po­baw się ze mną nie pożałujesz Świat ba­jek i marzeń ze mną skosztu­jesz  -Mała Mi
Ze mną Można Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort
Ze mną Można Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee
Ze mną Można Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja
Ze mną Można Cytaty: Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Ze mną Można Cytaty: Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej. -Antoni Kępiński
Ze mną Można Cytaty: Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy.. -I'm nothing
Ze mną Można Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Ze mną Można Cytaty: A ja wciąż szu­kam Two­jego spoj­rze­nia w oczach mi­jających mnie osób. Wycze­kuję te­go co niereal­ne. Chcę abyś się mną zaopieko­wał, tak jak opieku­jesz sie swoimi pac­jenta­mi. Cza­sem myśle so­bie, że dla Ciebie go­towa bym była wylądo­wać w szpi­talu żebyś się mną zajął. I żebym mogła znów za­topić się w błęki­cie oczu Twych i Twoim uśmie­chu. I w końcu od­ważyć sie. Od­ważyć się żyć bez Ciebie... -nieprzystosowana
Ze mną Można Cytaty: Co się ze mną dzieje? Po­wiedz mi...   -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
Ze mną Można Cytaty: - Ciężko mi. - Ze mną? - Nie, bez Ciebie. -opuszczona
Ze mną Można Cytaty: Nie ze mną ten numer, Brunner! -Andrzej Szypulski
Ze mną Można Cytaty: możesz ro­bic co chcesz,ale nie ze mną... -anja
możesz-ro­bic-co chceszale-nie ze mną
Ze mną Można Cytaty: Człowiek zgod­ny to ta­ki, który się ze mną zgadza. -Paul Samuel Leon Johnson
Ze mną Można Cytaty: świat zaw­sze ot­wierał prze­de mną drzwi i zat­rzas­ki­wał gdy byłam w środku chodźmy na dachu jest szy­ba z wiatru tam można nau­czyć się władać szkłem dep­tać mro­wis­ka opowiadać że ko­ty i tak były ślepe że woj­ny nie było a tylko żołnie­rze z plas­ti­ku gu­mową pałką że nie boli pro­ces za­marza­nia trwa na ty­le długo że gdy się to­pisz efekt ciep­larniany to pikuś odejdź bo kiedy tonę brzytwą chwy­tam się fal  -Papillondenuit
Ze mną Można Cytaty: Człowiek zgodliwy to taki, który się ze mną zgadza. -Samuel Johnson
człowiek-zgodliwy-to-taki-który-ę-ze-mną-zgadza
Ze mną Można Cytaty: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. -Emanuel Kant
niebo-gwiaździste-nade-mną-i-prawo-moralne-we-mnie
Ze mną Można Cytaty: Bagnetami można dokonać wszystkiego - nie można jednak, na nich siedzieć. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Ze mną Można Cytaty: Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. -Peter Lippert
Życia-nie-można-wybrać-ale-można-z-niego-coś-zrobić
Ze mną Można Cytaty: Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić. -Anonim
kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
Ze mną Można Cytaty: Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania. -Francois de la Rochefoucauld
Ze mną Można Cytaty: Prostotę można naśladować, ale nie można jej skopiować. -Coco Chanel
prostotę-można-naśladować-ale-nie-można-jej-skopiować
Ze mną Można Cytaty: Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić. -Peter Lippert
Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
Ze mną Można Cytaty: Dlacze­go można powtórzyć za­pamiętaną me­lodię, a nie można za­pamięta­nego śmiechu?  -Krystyna Siesicka
dlacze­go-można-powtórzyć-za­pamiętaną-me­lodię-a nie można-za­pamię­nego-śmiechu 
Ze mną Można Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Ze mną Można Cytaty: Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu. -Augustyn Św
prawdziwą-radość-można-sobie-przygotować-ale-uzyskać-ją-można-dopiero-w-przyszłym-życiu
Ze mną Można Cytaty: Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym. -Galileusz
nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym