Ze mną Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze mną Cytaty:
 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
Ze mną Cytaty:
zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze 
Ze mną Cytaty: - Cóż, przyz­nam się, że pos­ta­nowiłem iść za tobą i zo­baczyć to z bliska. - Jeżeli szedłeś za mną, to dlacze­go byłeś tu prze­de mną? - Szedłem za tobą... bar­dzo szybko. -Woody Allen
Ze mną Cytaty: Niebiosa nie są humanitarne i życie nade mną, i pode mną, i we mnie także humanitarne nie jest. -Bohumil Hrabal
niebiosa-nie-są-humanitarne-i-życie-nade-mną-i-pode-mną-i-we-mnie-także-humanitarne-nie-jest
Ze mną Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree
Ze mną Cytaty: Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze  -opuszczona
Ze mną Cytaty: Każdy człowiek ma swe wartości Lecz ja od­biegam od tej rzeczywistości Ba­wiąc się chwi­la nieus­tan­nie Ry­su­je swój świat nadzwyczajnie Mam mnóstwo kre­dek cien­kie i grube Wos­ko­we pas­te­le , bo ta­kie lubię Chodź po­baw się ze mną nie pożałujesz Świat ba­jek i marzeń ze mną skosztu­jesz  -Mała Mi
Ze mną Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee
Ze mną Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja
Ze mną Cytaty: Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy.. -I'm nothing
Ze mną Cytaty: A ja wciąż szu­kam Two­jego spoj­rze­nia w oczach mi­jających mnie osób. Wycze­kuję te­go co niereal­ne. Chcę abyś się mną zaopieko­wał, tak jak opieku­jesz sie swoimi pac­jenta­mi. Cza­sem myśle so­bie, że dla Ciebie go­towa bym była wylądo­wać w szpi­talu żebyś się mną zajął. I żebym mogła znów za­topić się w błęki­cie oczu Twych i Twoim uśmie­chu. I w końcu od­ważyć sie. Od­ważyć się żyć bez Ciebie... -nieprzystosowana
Ze mną Cytaty: Co się ze mną dzieje? Po­wiedz mi...   -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
Ze mną Cytaty: Nie ze mną ten numer, Brunner! -Andrzej Szypulski
Ze mną Cytaty: - Ciężko mi. - Ze mną? - Nie, bez Ciebie. -opuszczona
Ze mną Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Ze mną Cytaty: możesz ro­bic co chcesz,ale nie ze mną... -anja
możesz-ro­bic-co chceszale-nie ze mną
Ze mną Cytaty: Człowiek zgod­ny to ta­ki, który się ze mną zgadza. -Paul Samuel Leon Johnson
Ze mną Cytaty: Człowiek zgodliwy to taki, który się ze mną zgadza. -Samuel Johnson
człowiek-zgodliwy-to-taki-który-ę-ze-mną-zgadza
Ze mną Cytaty: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. -Emanuel Kant
niebo-gwiaździste-nade-mną-i-prawo-moralne-we-mnie
Ze mną Cytaty: Kochaj się ze mną, ale duszą. Ciałem to każdy potrafi. -Riot
kochaj ę-ze mną-ale-duszą-ciałem to każdy-potrafi
Ze mną Cytaty: Egoista - człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną. -Jaques Deval
egoista-człowiek-który-nie-ochoty-interesować-ę-mną
Ze mną Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio
być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Ze mną Cytaty: Unosząc się na­de mną poz­wo­liłaś mi odlecieć miękko lądując. -bystry.76
unosząc ę-na­de-mną-poz­wo­liłaś-mi odlecieć-miękko-lądując
Ze mną Cytaty: Egois­ta - człowiek, który nie ma ocho­ty in­te­reso­wać się mną. -Jacques Deval
egois­- człowiek-który-nie  ocho­ty-in­te­reso­wać ę-mną
Ze mną Cytaty: Egoista to człowiek, który bardziej jest zainteresowany sobą niż mną. -Ambrose Bierce
egoista-to-człowiek-który-bardziej-jest-zainteresowany-sobą-ż-mną
Ze mną Cytaty: Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem. -Mian Mian
bez­li­tos­ny-szum-deszczu-bu­duje-mur-między-mną-a światem
Ze mną Cytaty: Roz­bieram Cię w słowa ubieram Popłyń ze mną w nies­kończo­ność ... -Andrea
roz­bieram-cię-w-słowa-ubieram-popłyń-ze mną-w-nies­kończo­ność
Ze mną Cytaty: - Kochałam Ciebie a ty?? Ba­wiłeś się mną?? - Ja po pros­tu chciałem zapomnieć. (Real­na rozmowa)  -stokrotka123
 kochałam-ciebie-a ty-ba­wiłeś ę-mną-ja po pros­-chciałem-zapomnieć-real­na-rozmowa 
Ze mną Cytaty: Uciekam przed tym, co mnie goni i gonię tego, co przede mną ucieka. -Owidiusz
uciekam-przed-tym-co-mnie-goni-i-gonię-tego-co-przede-mną-ucieka
Ze mną Cytaty: Pała z tes­tu? Na to nic nie poradzę... Na mat­mie wszak Pe­gaz na­de mną miał władzę!  -SirNobody
pała-z ­-na to nic-nie poradzę-na-mat­mie-wszak-pe­gaz-na­de-mną-miał-władzę 
Ze mną Cytaty: A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26 -Biblia
a-kto-by-chciał-mi-służyć-niech-idzie-za-mną-a-gdzie-ja-jestem-tam-będzie-i-mój-sługa-j-1226
Ze mną Cytaty: Układ ze mną zrób dzieweczko z oczywistym swoim zyskiem dam ci piosnkę za piosneczkę ty mi uścisk za uściskiem. -Anonim
układ-ze-mną-zrób-dzieweczko-z-oczywistym-swoim-zyskiem-dam-piosnkę-za-piosneczkę-ty-mi-uścisk-za-uściskiem
Ze mną Cytaty: Chodź ze mną przez ot­warte drzwi, trzy­maj moc­no moją rękę- jes­tem Twoja. -opuszczona
chodź-ze mną-przez-ot­warte-drzwi-trzy­maj-moc­no-moją-rękę-jes­tem-twoja
Ze mną Cytaty: Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś... -anja
załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
Ze mną Cytaty: Jes­tem żołnie­rzem i nie kierują mną oso­bis­te am­bicje. Zaw­sze ni­mi gardziłem. -Juan Perón
jes­tem-żołnie­rzem-i nie kierują-mną-oso­bis­te-am­bicje-zaw­sze ­mi-gardziłem