Ze snu Z nową Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze snu Z nową Cytaty:
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Ze snu Z nową Cytaty: Nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej. -Anonim
nowa-znajomość-jest-jak-nowa-książka-wolę-ją-nawet-gdy-jest-zła-od-starej
Ze snu Z nową Cytaty: Ek­spe­dyc­ja Połnoc­nej Flo­ty Ro­syj­skiej od­kryła nową wyspę w ar­chi­pela­gu Ziemi Fran­ciszka Józefa Jadę na nową wyspę by zdążyć przed Makłowiczem. -Tsanyo
ek­spe­dyc­ja-połnoc­nej-flo­ty-ro­syj­skiej-od­kryła-nową-wyspę-w ar­chi­pela­gu-ziemi-fran­ciszka-józefa-jadę-na nową-wyspę
Ze snu Z nową Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo
Ze snu Z nową Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Ze snu Z nową Cytaty: Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R. -Emilia Szumiło
Ze snu Z nową Cytaty: Logika snu jest przejściowym szaleństwem. -Geneviere Rodis-Lewis
Ze snu Z nową Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren
sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Ze snu Z nową Cytaty: Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...)  -Olga Tokarczuk
Ze snu Z nową Cytaty: Gniew zry­wa ze snu i groźbą na oślep wywija. -Jacek Kaczmarski
gniew-zry­wa-ze snu-i groźbą-na oślep-wywija
Ze snu Z nową Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy
Ze snu Z nową Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts
snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Ze snu Z nową Cytaty: Esperanto: Nowa mowa. -Roman Gorzelski
Ze snu Z nową Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś okryta pe­leryną snu  -adamzjawora
roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-okryta-pe­leryną-snu 
Ze snu Z nową Cytaty: Nadmiar snu męczy. Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem, -Homer
nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Ze snu Z nową Cytaty: Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. -Homer
nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Ze snu Z nową Cytaty: Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel
miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
Ze snu Z nową Cytaty: In­forma­tyk to pająk ja­dowi­ty - snu­je sieci na zgubę nieos­trożnych stworzeń. -Krio
in­forma­tyk-to pająk-ja­dowi­ty- snu­-sieci-na zgubę-nieos­trożnych-stworzeń
Ze snu Z nową Cytaty: Inwestycja zarozumialstwa: Nowa Buta. -Zbigniew Waydyk
Ze snu Z nową Cytaty: uczę się żyć od nowa  -Ryder
uczę ę-żyć-od nowa 
Ze snu Z nową Cytaty: Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał. -Sławomir Wróblewski
nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
Ze snu Z nową Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński
kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Ze snu Z nową Cytaty: Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu. -Saul Bellow
smutne-to-ale-cierpienie-jest-chyba-jedynym-niezawodnym-sposobem-zbudzenia-duszy-ze-snu
Ze snu Z nową Cytaty: Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem…  -AnDree
nie-chcę-budzić ę-ze snu-w którym czuję-że na zaw­sze-będziemy-razem 
Ze snu Z nową Cytaty:
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
Ze snu Z nową Cytaty: Do­tykam Cię nieśmiało pal­ca­mi słów jes­teś przy mnie na papierze jak ze  snu  -Uśmiechnięta Anielica
do­tykam-cię-nieśmiało-pal­ca­mi-słów-jes­teś-przy-mnie-na-papierze-jak-ze -snu 
Ze snu Z nową Cytaty: Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia. -Cyprian Kamil Norwid
Ze snu Z nową Cytaty: Miłość w istocie ciągle zaczyna się od nowa. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
Ze snu Z nową Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem
gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Ze snu Z nową Cytaty: O ok­no stuka me­lodią tu­li do snu cichut­ki deszczyk Pob­rzmiewaj, nie przestawaj ka­taryn­ko słod­kich snów  -to_tylko_łzy
o ok­no-stuka-me­lodią-­li-do snu-cichut­ki-deszczyk-pob­rzmiewaj-nie przestawaj-ka­taryn­ko-słod­kich-snów 
Ze snu Z nową Cytaty: Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend. -Krystyna Sylwestrzak
każda-nowa-epoka-wnosi-erratę-do-starych-legend
Ze snu Z nową Cytaty: Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę. -Francoise Sagan
myślę-że-wciąż-pisze-ę-od-nowa-tę-samą-książkę
Ze snu Z nową Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim
po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Ze snu Z nową Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Ze snu Z nową Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76
chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła