Ze snu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ze snu Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Ze snu Cytaty: Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...)  -Olga Tokarczuk
Ze snu Cytaty: Logika snu jest przejściowym szaleństwem. -Geneviere Rodis-Lewis
Ze snu Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren
sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Ze snu Cytaty: Gniew zry­wa ze snu i groźbą na oślep wywija. -Jacek Kaczmarski
gniew-zry­wa-ze snu-i groźbą-na oślep-wywija
Ze snu Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy
Ze snu Cytaty: Snu­cie opo­wieści jest sztuką, sa­mo pi­sanie rzemiosłem. -Nora Roberts
snu­cie-opo­wieś-jest sztuką-­mo-pi­sanie-rzemiosłem
Ze snu Cytaty: Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. -Homer
nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Ze snu Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś okryta pe­leryną snu  -adamzjawora
roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-okryta-pe­leryną-snu 
Ze snu Cytaty: Nadmiar snu męczy. Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem, -Homer
nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Ze snu Cytaty: Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel
miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia
Ze snu Cytaty: In­forma­tyk to pająk ja­dowi­ty - snu­je sieci na zgubę nieos­trożnych stworzeń. -Krio
in­forma­tyk-to pająk-ja­dowi­ty- snu­-sieci-na zgubę-nieos­trożnych-stworzeń
Ze snu Cytaty:
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Ze snu Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński
kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Ze snu Cytaty: Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu. -Saul Bellow
smutne-to-ale-cierpienie-jest-chyba-jedynym-niezawodnym-sposobem-zbudzenia-duszy-ze-snu
Ze snu Cytaty: Nie zaoszczędzisz czasu, gdy podczas snu będziesz żuł, a przy jedzeniu spał. -Sławomir Wróblewski
nie-zaoszczędzisz-czasu-gdy-podczas-snu-będziesz-żuł-a-przy-jedzeniu-spał
Ze snu Cytaty: Nie chcę budzić się ze snu, w którym czuję, że na zaw­sze będziemy razem…  -AnDree
nie-chcę-budzić ę-ze snu-w którym czuję-że na zaw­sze-będziemy-razem 
Ze snu Cytaty:
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
Ze snu Cytaty: Do­tykam Cię nieśmiało pal­ca­mi słów jes­teś przy mnie na papierze jak ze  snu  -Uśmiechnięta Anielica
do­tykam-cię-nieśmiało-pal­ca­mi-słów-jes­teś-przy-mnie-na-papierze-jak-ze -snu 
Ze snu Cytaty: O ok­no stuka me­lodią tu­li do snu cichut­ki deszczyk Pob­rzmiewaj, nie przestawaj ka­taryn­ko słod­kich snów  -to_tylko_łzy
o ok­no-stuka-me­lodią-­li-do snu-cichut­ki-deszczyk-pob­rzmiewaj-nie przestawaj-ka­taryn­ko-słod­kich-snów 
Ze snu Cytaty: Dzieło sztu­ki nie mu­si być rac­jo­nal­ne ani lo­giczne. W ten sposób zbliża się do snu i umysłu dziecka. -Giorgio de Chirico
dzieło-sztu­ki-nie mu­-być-rac­jo­nal­ne-ani-lo­giczne-w ten-sposób-zbliża ę-do snu-i umysłu-dziecka
Ze snu Cytaty: Twój głos otu­lał mnie do snu. Dziś już tyl­ko wspom­nienia które ra­nią moją dusze. -Chemicals
twój-głos-otu­ł-mnie-do snu-dziś-już-tyl­ko-wspom­nienia-które-ra­ą-moją-dusze
Ze snu Cytaty: Za­nim się dzi­ki zwierz ze snu zi­mowe­go zbudzi - za­poluję so­bie na ludzi, pomyślał. Cóż począć z życiowej nudy. -Meron
za­nim ę-dzi­ki-zwierz-ze snu-zi­mowe­go-zbudzi-za­poluję-so­bie-na ludzi-pomyśł-cóż-począć-z życiowej-nudy
Ze snu Cytaty: Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara  -Sipa
obudź ę-ze snu-nadziei-i roz­paczy-otwórz oczy-na rzeczy­wis­tość-jest o wiele-bar­dziej-szara 
Ze snu Cytaty: Gdzieś na dnie snu, późną jesienią, powraca tu rozmowa zła, te głosy dwa których już nie ma, ten stary temat – to ty i ja. -Agnieszka Osiecka
gdzieś-na-dnie-snu-późną-jesienią-powraca-rozmowa-zła-te-głosy-dwa-których-już-nie-ten-stary-temat-to-ty-i-ja
Ze snu Cytaty: Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu. Umierasz w czasie snu. -Ludwig Wittgenstein
spoczywanie-na-laurach-jest-niebezpieczne-jak-spoczywanie-zimą-na-śniegu-umierasz-w-czasie-snu
Ze snu Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo
na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Ze snu Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś otulona pe­leryną snu szep­tałem do nich frywolnie od­po­wiadały różanym uśmiechem cieszę się że będą pamiętać  -adamzjawora
roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-otulona-pe­leryną-snu-szep­łem-do nich-frywolnie-od­po­wiadały-różanym-uśmiechem-cieszę-ę
Ze snu Cytaty: by­wa że ku­si bez zanęty kłębiąc się mimowolnie wypęłnia nozdrza nie dając spokoju w milczeniu nie ciszy snu­te pragnienia bu­kiety niezapominajek  -Papużka
by­wa-że ku­-bez-zanęty-kłębiąc ę-mimowolnie-wypęłnia-nozdrza-nie-dając-spokoju-w-milczeniu-nie-ciszy-snu­te-pragnienia-bu­kiety
Ze snu Cytaty: Miłość jest jak kołysan­ka: pot­ra­fi cu­dow­nie utu­lić do snu, lecz kiedy tyl­ko zaśniesz piosen­ka mil­knie i zno­wu budzisz się sam. -Theodor Storm
miłość-jest jak kołysan­ka-pot­ra­fi-cu­dow­nie-utu­lić-do snu-lecz-kiedy-tyl­ko-zaśniesz-piosen­ka-mil­knie-i zno­wu-budzisz ę
Ze snu Cytaty: śmier­telną chwałą się przyoblekli z bez­nadziejną walką ożenieni bo­gom woj­ny na żer rzuceni spoczy­wają na tym skraw­ku ziemi gdzie morze śpiewa im do snu  -Adamo70
śmier­telną-chwałą ę-przyoblekli-z-bez­nadziejną-walką-ożenieni-bo­gom-woj­ny-na żer-rzuceni-spoczy­wają-na tym-skraw­ku-ziemi
Ze snu Cytaty: Miłość nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu. -Milan Kundera
miłość-nie wy­raża ę-w prag­nieniu-up­ra­wiania-sek­su-lecz-w prag­nieniu-wspólne­go-snu
Ze snu Cytaty: Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą. -Marek Aureliusz
Życie-człowieka-sprowadza-ę-do-snu-płodzenia-dzieci-wypróżniania-ę-oraz-płaszczenia-przed-innymi-przy-jednoczesnym-pysznieniu-ę-swoją
Ze snu Cytaty: Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego. -Luis Bunuel
twórczy-mechanizm-filmowych-obrazów-najbardziej-spośród-wszystkich-sztuk-wyrażania-człowieka-przypomina-pracę-jego-umysłu-podczas-snu-film
Ze snu Cytaty: Trochę pracy, trochę snu, trochę miłości i po wszystkim. -Mary Roberts Rinehart
trochę-pracy-trochę-snu-trochę-miłoś-i-po-wszystkim