Ze strachu Cytaty

Ze strachu Cytaty: Naj­więcej o przy­jaciołach wie­dział już Mickiewicz, in­ni sław­ni też o tym wiedzieli.... Praw­dzi­wy przy­jaciel, to Ten, przez które­go ze strachu się nie zes*rasz! A ON ze strachu na drze­wo nie spierdzie*li! insp.A.Mickiewicz  -Niusza


Ze strachu Cytaty: Sceptycyzm to elegancja strachu. -Emil Cioran


sceptycyzm-to-elegancja-strachu
Ze strachu Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell


przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Ze strachu Cytaty: Matczyna miłość nie zna strachu. -Seneka


matczyna-miłość-nie-zna-strachu
Ze strachu Cytaty: Odwaga jest czasem i skutkiem strachu. -Alojzy Żółkiewski


Ze strachu Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV


tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
Ze strachu Cytaty: Lwią część życia przeżywamy w zajęczym strachu. -Zbigniew Waydyk


lwią-część-życia-przeżywamy-w-zajęczym-strachu
Ze strachu Cytaty: Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu. -Emil Cioran


scep­ty­cyzm-to ele­gan­cja-strachu
Ze strachu Cytaty: Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci. -Samos


trzeba-wyzwolić-ę-ze-strachu-bogów-i-śmierci
Ze strachu Cytaty: Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski


od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
Ze strachu Cytaty: Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu -Mark Twain


odwaga-to-panowanie-nad-strachem-a-nie-brak-strachu
Ze strachu Cytaty: Zamiast strachu przed porażką wzmagaj pragnienie sukcesu -L.E. Unestahl


zamiast-strachu-przed-porażką-wzmagaj-pragnienie-sukcesu
Ze strachu Cytaty: Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. -Umberto Eco


Śmiech-za­bija-strach-a bez-strachu-nie  wiary
Ze strachu Cytaty: Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci. -Epikur


trze­ba-wyz­wo­lić ę-ze strachu-bogów-i śmierci
Ze strachu Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop


le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Ze strachu Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop


lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Ze strachu Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. -Ezop


lepiej-umrzeć-od-razu-ż-cale-życie-spędzić-w-strachu
Ze strachu Cytaty: Re­ligia - córka Nadziei i Strachu, tłumacząca Ig­no­ran­tom na­turę Niepoznawalnego. -Ambrose Bierce


re­ligia- córka-nadziei-i strachu-tłumacząca-ig­no­ran­tom-na­turę-niepoznawalnego