Ze swym Cytaty

Ze swym Cytaty: po­cie­szyć cie spieszę w te zam­glo­ne dni gdy na jaw cała praw­da wyj­dzie ci  uśmie­chem swym sa­mo słon­ce zaw­stydzisz w pochmur­nej oświacie uk­ry­je swój wstyd cze­kając na pier­wsze pro­mienie ciszy wie­czor­nej we mgłach spo­wijających dzień odej­dzie by ra­no powrócić w swym tańcu wie­czności trwając  -samothnick


Ze swym Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Ze swym Cytaty: Niektóre odcienie zła oszałamiają swym pięknem. -Anna Krzyżanowska


niektóre-odcienie-zła-oszałamiają-swym-pięknem
Ze swym Cytaty: Romantyzm to bunt kwiatów przeciwko swym korzeniom. -Stanisław Brzozowski


romantyzm-to-bunt-kwiatów-przeciwko-swym-korzeniom
Ze swym Cytaty: Kto swym bo­gac­twem się dzieli, in­nych weseli. -Bujak Bogusław


kto-swym-bo­gac­twem ę-dzieli-in­nych-weseli
Ze swym Cytaty: Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais


szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Ze swym Cytaty: jes­tem tą cząstką Ciebie noszę w swym ciele dbałość tęsknoty  -Cykam


jes­tem-tą cząstką-ciebie-noszę-w swym-ciele-dbałość-tęsknoty 
Ze swym Cytaty: Kobieta ze swym instynktem dręczenia jest i będzie zawsze zgubą mężczyzny. -Honore de Balzac


kobieta-ze-swym-instynktem-dręczenia-jest-i-będzie-zawsze-zgubą-mężczyzny
Ze swym Cytaty: Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem. -Baltazar Gracian Y Morales


trzeba-mieć-zawsze-coś-do-pragnienia-by-nie-być-nieszczęśliwym-swym-szczęściem
Ze swym Cytaty: Grud­niowe słońce Pro­my­ka­mi wi­ta dzień Swym cza­rem wabi K.A.Sz. 03.12.2015r. -Cris


grud­niowe-słoń-pro­my­ka­mi-wi­-dzień-swym-cza­rem-wabi-kasz-03122015r
Ze swym Cytaty: Słowa me swym słuchem okalaj Zro­zum co mówię i wypierdalaj -Ivo Vuco-  -Writer


słowa-me swym-słuchem-okalaj-zro­zum-co mówię-i wypierdalaj-ivo-vuco- 
Ze swym Cytaty: Co ludzie zwykle nazywają swym losem, jest przeważnie ich własną głupotą. -Artur Schopenhauer


co-ludzie-zwykle-nazywają-swym-losem-jest-przeważnie-ich-własną-głupotą
Ze swym Cytaty: Pokierowałaś By nadziei nie brakło Cud­nym ser­cem swym Krys­ty­na Sz. 04.10.2015r. -krysta


pokierowałaś-by-nadziei-nie brakło-cud­nym-ser­cem-swym-krys­ty­na-sz-04102015r
Ze swym Cytaty: Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy. -Denis Diderot


niekiedy-człowiek-okazuje-więcej-geniuszu-w-swym-błędzie-ż-przy-odkrywaniu-prawdy
Ze swym Cytaty: Ważniejsze jest, jak człowiek kieruje swym losem, niż jaki los przypadł mu w udziale. -Wilhelm von Humboldt


ważniejsze-jest-jak-człowiek-kieruje-swym-losem-ż-jaki-los-przypadł-mu-w-udziale
Ze swym Cytaty: Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. -Jan Fedorowicz


głupcy-są-genialni-w-niedorzecznościach-Żaden-mędrzec-nie-przewidzi-swym-rozumem-co-ich-głupota-wymyśli
Ze swym Cytaty: Głup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem, co ich głupo­ta wymyśli. -Jan Fedorowicz


głup­cy-są ge­nial­-w niedorzecznościach-Żaden mędrzec-nie prze­widzi-swym-ro­zumem-co ich-głupo­-wymyśli
Ze swym Cytaty: Aniel­skość duszy Swym da­rem rozświet­la mrok Uro­da serca Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. ___5/7/5___  -krysta


aniel­skość-duszy-swym-da­rem-rozświet­-mrok-uro­da-serca-krys­ty­na-asz-30052016r-575