Zepsucie Tajemne Cytaty

Zepsucie Tajemne Cytaty: Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza. -Montesquieu


najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
Zepsucie Tajemne Cytaty: Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie. -Victor Marie Hugo


zro­bić-ka­rierę- oto-nauka-którą-z góry-krop­-po krop­li-sączy-nam-zepsucie
Zepsucie Tajemne Cytaty: Istnieją dwa rodzaje zepsucia: jedno, kiedy lud nie przestrzega praw; drugie, kiedy same prawa przynoszą ze sobą zepsucie. To zło jest nieuleczalne, bo tkwi w samym lekarstwie. -Montesquieu


istnieją-dwa-rodzaje-zepsucia-jedno-kiedy-lud-nie-przestrzega-praw-drugie-kiedy-same-prawa-przynoszą-ze-sobą-zepsucie-to-zło-jest-nieuleczalne-bo
Zepsucie Tajemne Cytaty: Nie, ser­ce me nie jest tak zep­su­te! Słabe, dość słabe! A czyż to nie zepsucie?  -Johann Wolfgang Goethe


nie-ser­-me nie jest tak-zep­su­te-słabe-dość-słabe-a czyż-to nie zepsucie 
Zepsucie Tajemne Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu