Zera Cytaty

Zera Cytaty: Czysta matematyka. A zera? -Anonim


czysta-matematyka-a-zera
Zera Cytaty: Zero do zera, a będzie kariera. -Jan Sztaudynger


Zera Cytaty: Czasem aureola ma kształt zera. -Włodzimierz Ścisłowski


Zera Cytaty: Zera są jajkami znoszonymi przez inne cyfry. -Ramon Gomez De La Serna


Zera Cytaty: Inwazja degradacji: zera gromadzące się w miliony. -Zbigniew Waydyk


inwazja-degradacji-zera-gromadzą-ę-w-miliony
Zera Cytaty: zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą. -bystry.76


zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
Zera Cytaty: Na wszystkich dyktatorach, despotach i tyranach odbywa się za ich życia gwałtowne dodawanie urojonych zasług aż do olbrzymich sum, a po śmierci równie gwałtowne odejmowanie aż do zera. -Aleksander Świętochowski


Zera Cytaty: świt przy­witał mnie krwawo z za­kończyom na os­trzu noża życiem..... Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem przy­witałam dzień niemym krzykiem, który od bloków mias­ta od­bja się czer­wo­nym echem..... Kiedy szczęście można naz­wać pechem??? Kiedy córeczka to ''cholera'' ,którą można pot­rakto­wać niżej od zera??? Seg­menty mo­jego życia..... Sta­rym z dziec­kiem współżycia poz­wa­lają mi na ta­ki odlot, że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!   -Angelique Cruelty


Zera Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda