Zginąć Na płas­kim Cytaty

Zginąć Na płas­kim Cytaty:


Zginąć Na płas­kim Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Materia nie może zginąć. -Antoine Laurent Lavoisier


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -MrJakvb


le­piej-zginąć-stojąc-ż-żyć-na kolanach
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych?  -doorka


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -Emiliano Zapata


lepiej-jest-zginąć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św


sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. -Charles de Gaulle


nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem. -SirNobody


z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona


rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway


powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Zginąć Na płas­kim Cytaty: Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś. -Saavedra Miguel de Cervantes


Zginąć Na płas­kim Cytaty: Kto zma­ga się ze światem, zginąć mu­si w cza­sie, by żyć w wieczności. -Stefan Żeromski


kto-zma­ga ę-ze światem-zginąć-mu­-w cza­sie-by żyć-w wiecznoś