Zgodne Pojęcia Cytaty

Zgodne Pojęcia Cytaty: Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem. -Antoni Słonimski


czytanie-i-obowiązek-to-dwa-niezbyt-zgodne-pojęcia-najpiękniejsza-książka-gdy-musi-być-przeczytana-staje-ę-wrogiem
Zgodne Pojęcia Cytaty: Nic nie jest złe co zgodne z naturą. -Epiktet z Hierapolis


Zgodne Pojęcia Cytaty: W ciem­ności wszys­tkie ko­lory są zgodne. -Francis Bacon


w ciem­noś-wszys­tkie-ko­lory-są zgodne
Zgodne Pojęcia Cytaty: Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. -Zenon z Kition


celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
Zgodne Pojęcia Cytaty: A nic nie jest źle, co jest zgodne z naturą. -Marek Aureliusz


a-nic-nie-jest-ź-co-jest-zgodne-z-naturą
Zgodne Pojęcia Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis


los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Zgodne Pojęcia Cytaty: Los i dusza to nazwy tego samego pojęcia. -Novalis


los-i-dusza-to-nazwy-tego-samego-pojęcia
Zgodne Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie-masz-pojęcia-o-diamentach-poznaj-jubilera
Zgodne Pojęcia Cytaty: Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel


szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku
Zgodne Pojęcia Cytaty: Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. -Tadeusz Gicgier


dług-ho­noro­wy-dwa-pojęcia-wyk­luczają ę-wzajemnie
Zgodne Pojęcia Cytaty: Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych. -Adolf Dygasiński


pojęcia-cnoty-prawa-i-bezprawia-u-mocnych-są-inne-ż-u-słabych
Zgodne Pojęcia Cytaty: My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck


my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę
Zgodne Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamen­tach, poz­naj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie masz-pojęcia-o diamen­tach-poz­naj-jubilera
Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna. -Zsa Zsa Gabor


nie-mam-pojęcia-o sek­sie-bo zaw­sze-byłam-zamężna
Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wolność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co-to-jest-wolność-wiem-kim-są-ludzie-wolni
Zgodne Pojęcia Cytaty: Kto miał szczęście w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia. -Jean Anouilh


kto-miał-szczęście-w-miłoś-nie-może-mieć-o-niej-żadnego-pojęcia
Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wol­ność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co to jest wol­ność-wiem-kim-są ludzie-wolni
Zgodne Pojęcia Cytaty: Są tacy którzy cię kochają, a ty nawet nie masz pojęcia o ich istnieniu. -Anonim


są-tacy-którzy-ę-kochają-a-ty-nawet-nie-masz-pojęcia-o-ich-istnieniu