Ziemią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ziemią Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Ziemią Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet
dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Ziemią Cytaty: Ku­la u no­gi - ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Ziemią Cytaty: Ku­la u nogi-Ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Ziemią Cytaty: Ziemia, planeta ludzi. -Jean Paul Sartre
Ziemią Cytaty: Kula u nogi - ziemia. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Ziemią Cytaty: Niech ci ziemia lekką będzie. -Eurypides
Ziemią Cytaty: Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec
Ziemią Cytaty: I ziemia naszym kosztem się kręci. -Elitis Odisseas
Ziemią Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Ziemią Cytaty: *** Nadziei ziarno wy­bija na pożogach. Ziemia oddycha. -Papużka
nadziei-ziarno-wy­bija-na pożogach-ziemia-oddycha
Ziemią Cytaty: Pełna wrzasku ziemia polska od Czikago do Tobolska. -Tadeusz Żeleński - Boy
Ziemią Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ziemią Cytaty: Wszak to miłość sprawia, że ziemia się obraca. -S. Gilbert
wszak-to-miłość-sprawia-że-ziemia-ę-obraca
Ziemią Cytaty: Ziemia wciąż traci grunt pod nogami. -Urszula Zybura
ziemia-wciąż-traci-grunt-pod-nogami
Ziemią Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam
śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Ziemią Cytaty: Za horyzontem niebo łączy się z ziemią boża obecność... -Natuuś
za-horyzontem-niebo-łączy ę-z ziemią-boża-obecność
Ziemią Cytaty: Plu­gawe ziarno wy­bija na pożodze. A ziemia krwawi. -Papużka
plu­gawe-ziarno-wy­bija-na pożodze-a-ziemia-krwawi
Ziemią Cytaty: Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. -Gustaw Flaubert
ziemia-granice-ale-głupota-ludzka-jest-bezgraniczna
Ziemią Cytaty: Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach. -StachuKrankiela
ziemia- nasza-bab­cia-w po­dar­tych-łapciach
Ziemią Cytaty: Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy do nikogo. -Jean Jacques Rousseau
zapominacie-że-owoce-należą-do-wszystkich-a-ziemia-nie-należy-do-nikogo
Ziemią Cytaty: Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia. -Empedokles
cztery-korzenie-wszystkich-rzeczy-ogień-powietrze-woda-i-ziemia
Ziemią Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche
Ziemią Cytaty: Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała. -Cyceron
ziemia-nigdy-nie-oddaje-bez-procentu-tego-co-otrzymała
Ziemią Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Ziemią Cytaty: Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią. -Benjamin Franklin
geniusz-bez-wykształcenia-jest-jak-srebro-ukryte-pod-ziemią
Ziemią Cytaty: Za­bie­rzcie miłość,a nasza ziemia sta­nie się grobem. -Robert Browning
za­bie­rzcie-miłośća-nasza-ziemia-sta­nie ę-grobem
Ziemią Cytaty: Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. -Konstanty Ciołkowski
ziemia-jest-kolebką-ludzkoś-ale-nie-można-wiecznie-żyć-w-kolebce
Ziemią Cytaty: Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. -Konstantin Ciołkowski
ziemia-jest ko­lebką-ludzkoś-ale-nikt-nie zos­­-w kołys­-na wieki
Ziemią Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Ziemią Cytaty: Gdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się, w ni­cości trwam. -Edyta Bartosiewicz
gdy-ciebie-zab­raknie-i ziemia-roz­stąpi-ę-w ­coś-trwam
Ziemią Cytaty: Gdy pa­da wiosen­ny deszcz, niebo i ziemia łączą się w miłos­nym akcie. -Mian Mian
gdy-pa­da-wiosen­ny-deszcz-niebo-i ziemia-łączą ę-w miłos­nym-akcie
Ziemią Cytaty: zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść  -bez.odwagi
zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
Ziemią Cytaty: Wszystko, co ze szczęścia jest pomiędzy niebem a ziemią, szuka sobie schronienia w świetlanej duszy. -Zaratustra
wszystko-co-ze-szczęścia-jest-pomiędzy-niebem-a-ziemią-szuka-sobie-schronienia-w-świetlanej-duszy
Ziemią Cytaty:
sko­ro-ziemia- zadłużenie-na $100-bi­lionów-to rodzi ę-py­tanie-ko­mu-  zapłacić-~pa­weł-rychlica